Aktuality

Organize ZŠ a ŠD poslední týden školního roku 2021/2022

Pondělí 27.9.
Všichne třídy 1. – 3. hodina třídnické práce, jinak vše dle rozvrhu.
 
Úterý 28.9.
 • 1. stupeň
  • třídnické práce, práce se třídou – dle pokynů třídních vyučujících
  • konec vyučování v 11:35
 • 2. stupeň (+5.A,5.B)
  • sportovní den Husovo rae 2022
  • konec vyučování v 12:30
  • nulté hodiny nejsou. 
Středa 29.9.
Generálka na závěrečnou slavnost od 10:00, třídy s třídním vyučujícím.
 • 1. stupeň – konec vyučování v 11:35
 • 2. stupeň – konec v 12:30
 • 9.A + 9.B slavnostní oběd v 13:30
 • Od 17:00 závěrečnáslavnost.

Čtvrtek 30.9.
Vysvědčení

 

POZOR!!
Provoz ŠD bude dne 30.6. ukončen v 15.00 hodin.

 

Minulý týden v 6.B

Ve středu do naší třídy přišel pan Ondrášek (tatínek Kačky), aby nám pověděl něco o sebeobraně. Pak jsme šli na zmrzlinu a na koupaliště. Ve čtvrtek a v pátek jsme byli na výletu v Sedmihorkách. Chodili jsme na procházky, koupali jsme se, vařili, hráli volejbal a učili jsme se houkat jako sovy:)

Exkurze 7.A a 7.B do Prahy

Letní počasí využili žáci sedmých tříd na výlet do Prahy. Začali jsme ranní procházkou na vlakovou zastávku, projeli jsme se i metrem a tramvají. Navštívili jsme Petřínskou rozhlednu ze které byly krásné výhledy na celou Prahu a Zrcadlové bludiště, kde jsme pořídili parádní fotky. “Pozdravili koně” a vyrazili domů.

Výlet 7.A, 7.B a 8.A

My třída 7.B. společně se 7.A. a 8.A. jsme vyrazili na třídenní školní výlet do Sloupu v Čechách.

Sešli jsme se na vlakovém nádraží brzo ráno a vyjeli. Dorazili jsme na nádraží v Novém Brodě a tam jsme měli hodinový rozchod na náměstí a potom jsme zase pokračovali v cestě. Když jsme dorazili do kempu, postavili jsme si naše stany, někomu to šlo lépe, někomu hůř, ale všichni to zvládli. Jen co jsme dostavili stany, šli jsme se vykoupat, voda byla studená, ale krásně osvěžila. Potom šla třída 7.A. do lanového centra, po nich 8.A. a potom my 7.B. V lanovém centru byly dva okruhy jeden nižší a kratší a druhý vyšší a delší, u nás šlo více lidí na ten druhý vyšší okruh. Když jsme měli splněno, šli jsme zpátky do vody a potom na večeři. Po večeři jsme se ještě bavili a potom jsme šli spát.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na celodenní výlet. Mohli jsme si vybrat ze dvou tras první byla kratší desetikilometrová a druhá byla delší patnáctikilometrová, více lidí šlo na delší trasu. S druhou skupinou jsme se občas někde sešli. Během výletu jsme obě skupiny měli za úkol vymyslet sedm úkolů, které budou obě skupiny plnit. Když jsme se vrátili do kempu, tak někdo šel ještě do vody a potom jsme šli už všichni na večeři. Po večeři jsme se už jen chvíli bavili a pak šli spát. 

Poslední den jsme si po snídani sbalili věci, stan a vyrazili znovu na nádraží v Novém Brodě odkud nám jel vlak zpátky domů.
Klára 7.B

Informační schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd – připomenutí

Vážení rodiče,
zveme Vás na informační schůzku k nástupu vašeho dítěte do 1. třídy, která se uskuteční ve středu 22. června 2022 v budově školy od 16.00 hodin (vstup hlavním vchodem).
Během schůzky budete seznámeni s třídní učitelkou a obdržíte veškeré informace o pomůckách, které bude vaše dítě do školy potřebovat. Zároveň budete moct vyplnit přihlášku do školní družiny a do školní jídelny.
Rozdělení dětí do tříd 1.A a 1.B bude oznáměno v den schůzky. 
Prosíme účast bez dětí. 
Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy