Aktuality

Bývalí žáci učí ty současné

Náš bývalý absolvent Jan Martin Válek přišel seznámit žáky 7.A se svým projektem “Hydroponická farma”. Úspěšně absolvoval pražské technické lyceum a nyní je přijat na MFF UK. Poradil nám, jak nejlépe využít hydroponické nádoby, které mohou žáci vyrobit na 3D tiskárně. Nyní se můžeme v rámci pracovních činností pustit do hydroponických pokusů.

Pravidelné vycházky v školní družině

Od pondělí 18.9. začínají ve školní družině oblíbené pravidelné vycházky. Vycházka probíhá vždy od 13.00 do 15:00. 

  • Po: 1.A, 3.B, 4.A půl, 4.C
  • Út: 1.C, 3.A, 4.A půl
  • St: 1.B, 4.B půl
  • Čt: 2.A, 2.B, 4.B půl

Děti, které se nemohou zúčastnit, zůstávají v jiném odděleni.

Třídní schůzky prvních ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky prvních ročníků (pouze prvních ročníků) v úterý 19.9. 2023 od 16:00.

Třída 1.A – učebna 36 (první patro budovy školy)

Třída 1.B – budova školní družiny

Třída 1.C – učebna 60 (třetí patro budovy školy)

Třídní učitelky a vedení škly

Prvňáci a deváťáci společně v Mirákulu

Dnešní ráno jsme nemohli dospat a všichni jsme pospíchali do školy. Naši velcí kamarádi z devátého ročníku pro nás přišli do třídy a společně jsme autobusem vyrazili do parku Mirákulum. Celé dopoledne se o nás všichni vzorně starali, se vším nám pomáhali, užili jsme si i společný oběd. Doma určitě budeme mít o čem vyprávět a na co vzpomínat.

Deváťákům a jejich třídním učitelkám moc děkujeme za krásně prožité dopoledne.

 Žáci prvních tříd

Adapťák 6.ročníků

Po loňské pozitivní zkušenosti jsme znovu navázali spolupráci s agenturou Foxík a na míru si „nechali
ušít“ adaptační kurz pro všechny žáky, kteří přestupují na druhý stupeň naší školy. Letošní šesté ročníky
čítají téměř 80 žáků. Z tohoto celkového počtu se 62 dětí účastnilo 4denního výjezdu do Lužických hor.
Samotná doprava byla tak trochu adrenalinový zážitek, neboť jsme cestovali vlakem a naše přesuny o
dvou přestupech byly celkem náročné. Nicméně vše jsme zvládli a v úterý 5.9. naše početná skupina
dorazila do RS Babočka v obci Chřibská. Celý areál byl rozlehlý a pěkně udržovaný. Děti se po čtyřech
ubytovaly v chatičkách a než se stačily rozkoukat, už se jich ujali zkušení instruktoři od Foxíka. Program
byl opravdu nabitý a prakticky každý den do 21 hodin bylo o zábavu postaráno. Veškeré aktivity
probíhaly venku na čerstvém vzduchu, k čemu nám počasí více než přálo. Aktivity byly různé, od
seznamovacích až po ty, které měli děti ve třídě přimět ke spolupráci a seberozvoji. Třídní učitelé mohli
sledovat své nové žáky v situacích, které s nimi budou zažívat i při běžné školní docházce a tím pádem
měli možnost poznat třídní kolektiv a jeho dynamiku.
Co dodat? Snad jen že ty čtyři dny utekly jako voda, a tak je třeba usednout do školních lavic a s radostí
se vrhnout do nového školního roku.

Odkaz na rozsáhlou fotogalerii: ZDE