Příchod do školy

 • Běžný přístup do školy přes šatny.

Výuka ve škole

 • Všechy předměty podle rozvrhu. 
 • Výuka HV – probíhá bez zpěvu.
 • Výuka TV – všechny TV probíhají venku a cvičit se může bez roušky.

Hygienická opatření

 • Časté větrání místností. 
 • Roušky povinné pro všechny žáky.
 • Vše ostatní podle nařízení a doporučení MŠMT.

Testování

 • Bude provedeno pouze v pondělí (kdo nebude přítomen, tak první den nástupu do školy).
 • Testuje se po příchodu do třídy (vyhodnocení trvá 15 minut, děti čekají na svých místech, v klidu – pohádka, opakování, aktivita, …).
 • Testování probíhá samoodběrem (v každé třídě budou dohlížet 2 až 3 zaměstnanci školy).
 • Testuje se pomocí neinvazivních testů (tyčinka do nosu).
 • Z hygienických důvodů rodičům nedoporučujeme přítomnost ve škole při testování žáků. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.
 • Schéma testování: ZDE

Školní jídelna

 • Všechny děti, které jsou ve škole a normálně navštěvují školní jídelnu, mají obědy přihlášené. V případě nepřítomnosti musí zák. zástupce oběd odhlásit.
 • Vzhledem k nastaveným opatřením je nutné být trpělivý při čekání na oběd. 

Ranní družina

 • Budova školní družiny od 6:30

Odpolední družina

 • Třídy ve svých kmenových učebnách.
 • Dbejte, prosím, na vhodné oblečení, budeme co nejvíce venku mimo budovu školy.
 • Je nutné při vyzvedávání volat vychovatelkám.
  • 1.A – Salačová Marcela – 777 462 412
  • 1.B – Černá Jana – 724 120 717
  • 1.C – Ing. Svobodová Ilona.– 778 766 808
  • 2.A – Bc. Šnýdrová Hana – 724 122 219
  • 4.A –  Srbová Tereza – 724 127 030
  • 4.B – Denisa Balogová – 601 584 119
Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz