Naše škola byla založena koncem 19. století. V době 1. světové války nastaly po celém Rakousko-Uhersku ekonomické potíže, které se podepsaly na částečném uzavření školy. Pravidelné vyučování počalo dnem 11. 4. 1917. V období tzv. první republiky byla školní docházka rozdělena na školu měšťanskou a obecnou.

Jednotné školství československé mělo mít 4 stupně:

  1. Škola obecná (1. – 5. ročník)
  2. Škola měšťanská ( 3 třídy a JUK – nižší střední škola)
  3. Škola střední vyšší (4 třídy gymnázia, 3 třídy reálky)
  4. Školy vysoké

Ministerstvo školství vyhovělo žádosti benátecké MŠR a 27. srpna 1930 povolilo “postupné přeměňování měšťanských škol chlapecké i dívčí v pokusnou diferencovanou měšťanskou školu”. Práci zdejších pedagogů ocenil 18. 11. 1932 svým zápisem do kroniky školy docent dr. V. Příhoda slovy: “S radostí nad pilnou reformní prací v Nových Benátkách.”

Ve čtvrtek 10. 5. 1945 se v Benátkách objevily první tanky ruské armády, které byly přivítány velkým jásotem. Teprve nyní bylo možno odvážit se k důkladné prohlídce školní budovy, ve které během války bylo ubytováno německé vojsko. Prohlídka byla zdrcující, celá škola byla totálně zdevastovaná.

Ve školním roce 1945/46 se opět přešlo k původním názvům – Měšťanská škola chlapecká a Měšťanská škola dívčí, která měla své třídy v místním zámku. Tento školní rok začal však pouze střídavým vyučováním ve školních místnostech v zámku, neboť od 21. 7. do 20. 11. 1945 sloužila budova měšťanské školy chlapecké jako poliklinika pro léčení sovětských vojáků. Normální chod školy byl obnoven až koncem roku 1945.

V roce 1957 vznikla v Benátkách jedenáctiletá škola (základní plus navazující střední), z ní v roce 1960 dvanáctiletá škola, která fungovala do roku 1967. Poté byla střední škola převedena do Mladé Boleslavi a v Benátkách zůstala škola základní. 

Na základě školského zákona o povinné desetileté školní docházce byla I. ZDŠ přeměněna na I. ZŠ v Benátkách nad Jizerou, na název, který se dochoval dodnes. Od období Sametové revoluce v roce 1989 se škola stále rozvíjí a neustále se zlepšují podmínky pro studující žáky.

V současné době naše škola přešla do právní subjektivity a její název se změnil na Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55.

Začátky školy nebyly jednoduché, pomůcky se sháněly všelijak: 

Běh zámeckým parkem – začátky: 

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz