Prezentace k podávání přihlášek na SŠ, termíny, postupy, možnosti: ZDE

 

Vážení rodiče,

 
došlo ke spuštění webových stránek, které jsou zaměřeny na přijímací řízení se zaměřením na jednotlivé aktéry.
 
Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol
a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
 
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody,
jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
 
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
o plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
prostřednictvím výpisu z informačního systému,
o prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV),
o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
o zveřejnění výsledků.
 
Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.
Jednotná přijímací zkouška

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky
 1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia
Náhradní termíny JPZ
 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia
Školní část přijímací zkoušky
 • od 2. do 15. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy
Náhradní školní část přijímací zkoušky
 • od 24. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy
Další důležité datumy 1. kola
 • od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (info k přihláškám: ZDE )
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy musíte seřadit do pořadí, na jakou chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí “nad čarou” na více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci na školu č. 1, pokud se nedostanu na školu číslo 1, pak chci na školu č. 2, pokud se nedostanu ani na tu, pak chci na školu č. 3.

Priorita (pořadí) škol na přihlášce nemá vliv na pořadí žáků ve výsledkové listině školy.
Priorita má vliv na výběr školy až v případě, že se uchazeč umístí “nad čarou” na více než jedné škole.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu. Tímto krokem se zcela zříká 1. kola přijímacích zkoušek a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo na méně prioritní škole v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo na škole, ale neposouvá se pořadí žáků na dalších školách. Uvolněné místo nesmí škola v 1. kole dodatečně obsadit.

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 5. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky na všechny střední školy

14., 17. a 18. června 2024 – nahlížení do spisu

19. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky
íce školách, automaticky budete přijati na tu z nich, kterou jste označili jako první. Na zbývající školy již nebudete moct být přijati. Pokud se na svou první školu nedostanete, ale na tu druhou ano, budete přijati na druhou.

Žák, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu. Tímto krokem se zcela zříká 2. kola přijímacích zkoušek a až potom může být přijat na jinou školu ve 3. či dalších kolech (tzn. nedostane místo na méně prioritní škole v 2. kole).

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Schůzka s rodiči vycházejících žáků proběhne 18. 10,

 • v 16:00 9.B
 • v 16:30 9.A.

Profi testy pro zájemce z devátých tříd se uskuteční budou 2. a 3. 11.

Shrnutí schůzky s rodiči: ZDE

Přijímačky nanečisto: ZDE

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz