Husovo race

Poslední akce druháků

Fotbalové útkání osmiček a devítek

7.A v Dolánkách

Tělocvik v druhém ročníku

Výlet 6.A a 6.B

Včelky v 2.B

Padák v 7.A

Exkurze do Prahy 9.A

Výlet do Koněpruských jeskyní

Pěší výlet 3.A a 3.C do Kochánek

Výlet 8.A a 8.B

Vycházka 2.A a 2.B

Vodák 

Od včelky k medu

Fotbalový zápas o večerku na výletě

Ozdravný pobyt 4.A a 5.C

Sportovní den 1.stupně

Atletický trojboj

Leonardův most

Krajské kolo ve volejbale dívek

Cestovatel Tomáš Kubeš na přednášce

5.C – “Cesta městem”

Výlet do Kutné Hory s MěCKP

Návštěva z ZUŠ

Školní akademie – MOJE MÁMA

Jednoduché stroje – projekt v 7.A a 7.B

Svátek matek

Exkurze do Kutné Hory

Abeceda v 1.B

Pohár rozhlasu

Krajské kolo McDonald´s cupu

Návštěva u hasičů

Dopravní hřiště 4.A

Okruh U Pěšin – značení

MCDonald´s cup

Streetart

Okresní kolo ve fotbale

Volejbalový úspěch

Sedmáci na skládce

Den Země

Recitační soutěž na 2.stupni

Obrázky z těstovin tvořené v školní družině v 1.A

Den země – ekoobraz v 8.A

Zápis do 1.tříd školního roku 2023/2024

Předvelikonoční akce v 2.ročníku

Velikonoční tvoření ve školní družině

Tanečky ve 4. a 5. ročníku

Artistic Magic Show

1.místo a zvláštní cena v recitační soutěži 1.stupně

Jarní hrátky se zvířvátky 1.A ve školní družině

Ukliďme Benátky

Ponožkový den

Školníček

Jeskynní malby

Program “Muzeum na cestách v 5.C”

Matematika v 9.A

Přírodovědná praktika – vlnostroj