Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm s kapacitou 530 žáků, která je téměř naplněná. Nesnažíme se zaměřovat na žádnou skupinu, učíme klasicky a s plným nasazením. Žákům na 2.stupni nabízíme širokou škálu povinně volitelných předmětů. 

V průběhu školního roku se účastníme řady projektů, exkurzí, představení, vzdělávaní, výletů, soutěží a olympiád. Do 6. ročníku jsme na září zařadili adaptační kurz. Žáci 7. a 8. tříd jezdí na lyžařský a snowboardový kurz a deváťáci ukončují docházku na naší školu několikadenním vodáckým kurzem. 

Součástí školy je školní družina pro žáky prvního stupně. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně.

Máme moderně vybavené učebny, účastníme se sportovních i vědomostních soutěží a zapojujeme se do široké škály projektů.

Úzce spolupracujeme se sportovními kluby v Benátkách (hokej, volejbal, kopaná, badminton, Sokol) a Základní uměleckou školou.

Pro mimoškolní vyžití nabízíme řadu kroužků (keramika, robotika, dramatický kroužek,atletika,gymnastika,..)

V současné době je vy výstavbě budova se školní družinou, školními třídami, venkovní učebnou a zahrada s herními prvky. Je hotový projekt na výstavbu nové budovy pro 15 tříd prvního stupně, dvě školní tělocvičny, školní jídelnu a atletického stadionu se zázemím. 

Vedení školy
Mgr. Dostál Radek – 326 316 319 / 601 571 131 / radek.dostal@1-zsbenatky.cz
Mgr. Sovová Zuzana (zástupkyně pro 1.stupeň) – 326 316 319 / 601 571 131 / zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz
Mgr. Václav Burkovec (zástupce pro 2. stupeň) – 326 316 319 / 601 571 131 / burkovecv@1-zsbenatky.cz

Důležité údaje
ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm

č.ú.: 51-6902130207/0100
(platba obědů, ozdravných pobytů, lyžařského kurzu, kroužků, školní družiny)

(účet: 0482418329/2010 není účtem školy, ale spolku “Rodiče dětem …” – slouží k platbě příspěvků)

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz