Výlety prvňáčků

Závěrečná slavnost

Husovo race 2022

Výlet 6.B

Výlet 6.B

Exkurze 7.A a 7.B do Prahy

Výlet 7.A, 7.B a 8.A

Zeměpisná přednáška

Myslivecký den

Vodácký kurz devátých ročníků

Školní výlet 8.A

Školní výlet prvňáčků

Vesmír v 5.A

Sportovní den s adaptační skupinou

Dětský den v 1.A a 1.B

Dětský den 2.A a 2.C

Představení ve školní družině

Závody magnetických autíček

Elektrické spotřebiče v domácnosti

Ukázka dravců ZAYFERUS

Macharův Brandýs

Výlet s MěCKP

Pohár rozhlasu mladší kategorie

Školní kolo v atletickém víceboji

McDonald´s cup – okresní kolo 

Emma’s apple crumble

Fyzikální projekt v adaptační skupině

Přednáška Policie ČR

La tortilla de patatas v 7A a 7B

Osmáci a MěCKP

Němčina nás baví a jsme v ní dobří!

Květiny v ŠD

McDonald´s cup

Pohár rozhlasu

Den Země

Den Země ve 2.B

Páťáci na dopravním hřišti

Dopravní hřiště 4.A a 4.C

Hezké Velikonoce

Hezké Velikonoce

Velikonoční tvoření v školní družině

Velikonoční florbal

Výtvarná výchova v 6.B

Projekt Mein Lieblingsessen

Zápis do prvních tříd

Jarní tvoření ve ŠD

Exkurze Praha – 5.A + 5.B

Plavecký výcvik

Okresní kolo ve volejbale

Ekosystém řeka

Recitační soutěž

Hvězdárna 3.A

Ukliďme svět

Jarní zahrada v družině

Virtuální prohlídka jaderné elektrárny

Školníček

Projekt 3D tisk v praxi

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Recitační soutěž na 2.stupni

Recitační soutěž na 1.stupni