7. schůze školního parlamentu

Ve středu  27.3. 2019 proběhla sedmá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

– dohled starších žáků na chování dětí na toaletách se podle nich osvědčil, za minulý měsíc nebylo třeba řešit žádnou větší škodu

– starším ročníkům se nelíbí chování menších dětí k nim  → i starší spolužáci mohou na mladší působit výchovně, jít jim příkladem, nejen dospělí

– termín odevzdání písemné podoby práce do školní motivační soutěže „Tohle mě zajímá!“ je 10.5. 2019

Hlavním bodem této schůzky parlamentu byla návštěva školní metodičky prevence, paní učitelky Zuzany Sovové. Vyslechla si výsledky ankety ve třídách na téma „S čím nám může metodik prevence pomoci?“ a doplnila žákům informace o své náplni práce.

Metodik prevence řeší prevenci:

  1. záškoláctví
  2. šikany a extrémní agrese
  3. zneužívání návykových látek a vzniku jiných závislostí
  4. ohrožení dětí v rodinách (např. zanedbávání, zneužívání)
  5. poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie) a sebepoškozování
  6. extrémních sportů a prevenci v dopravě
  7. projevů rasismu
  8. negativního působení náboženských sekt
  9. v oblasti sexuálního chování

Na metodičku prevence je možné se obrátit každý školní den, k zastižení bývá ve sborovně ve 2. patře. Její informační nástěnku lze najít na chodbě také ve 2. patře školy.

Metodička prevence nakonec seznámila zástupce tříd s nejbližšími plánovanými preventivními akcemi.

Další setkání je plánováno na středu 24.4. 2019.

stravacz_ikona_velka
Virtuální prohlídka
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz