Co se dělo ve škole o prázdninách?

Prázdniny jsou za námi, děti si je jistě užily plnými doušky, sportovaly i odpočívaly, nabraly síly na
nový školní rok.
Ve škole se však neodpočívalo, naopak se naplánovaly různé opravy a budování, prostě vše, co se
během školního roku realizovat nedá.
Malovaly se některé třídy, chodby, rekonstruovaly se záchody, rozšiřovalo se hygienické zázemí.
V jedné přízemní třídě proběhla kompletní rekonstrukce podlahy – kromě výměny parket i úprava
kompletního podloží a nahrazení některých trámů novými. Upravila se učebna robotiky a připravil se
prostor pro budoucí jazykovou učebnu kombinovanou s počítačovou učebnou pro první stupeň. Do
září ještě stihneme vyměnit LED trubice v zářivkách v několika třídách. V několika třídách se vyměnily
staré lavice a židle za nové.
Rozsáhlá rekonstrukce budovy č.p. 44 stále probíhá a vzhledem k různým nepředvídatelným
komplikacím a historickému původu budovy se bohužel nestihne dokončit do začátku nového
školního roku tak, jak bylo v plánu. Kolaudace se plánuje na říjen nebo listopad tohoto roku a dvě
třídy našich prvňáčků tak stráví začátek školní docházky improvizovaně v prostorách hlavní budovy
školy. Tím pádem bude rozběh školního roku 2023 / 2024 organizačně náročný, ale pro co nejhladší
průběh vzdělávání udělají zaměstnanci školy vše, co je v jejich silách.
Vzhledem k stále rostoucímu zájmu o naši školu jsme od září 2023 navýšili kapacitu školy na 550 žáků.
To byla nutná podmínka toho, abychom mohli otevřít tři první třídy. I tak je tento počet absolutní
maximum, které je škola schopna pojmout – velikost učeben, kapacita školní jídelny a prakticky
neexistující tělocvična. Naše školní jídelna postupně zvětšila svoji kapacitu z 200 na 440 strávníků. I
přes různá opatření, která v průběhu let přicházejí, je současný stav naprosto hraniční. Kdo
navštěvoval naši školu, ví, že místnost, kterou vedeme jako tělocvičnu, je téměř pro všechny
pohybové aktivity nevhodná. Jsme nuceni využívat sokolovnu, co nejvíce venkovní prostory, zimní
stadion a žáci 2. stupně i NIBE arénu v průběhu dvou měsíců, kdy chodí ZŠ Pražská na zimní stadion
bruslit. V dalších letech nebude situace s počtem žáků přívětivější a my tak stále vzhlížíme k projektu
nové budovy školy Na Kosince.
Vedení školy

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz