Dotazník pro 1.stupeň

Prosíme rodiče žáků prvního stupně o vyplnění krátkého dotazníku ohledně docházky do školních skupin od 25.5.2020.

Dotazník: ZDE

Odkaz na dotazník dostanete i do mailu od třídních učitelů.

Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy

 

Výběr důležitých informací z metodiky MŠMT ohledně nástupu 1.stupně do školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Nástup do školy bude časově rozvrhnut podle počtu přihlášených žáků.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
  léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Oběd bude probíhat za zvláštního režimu ve školní jídelně. 
 • Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.
 • Přebírání zodpovědnosti za děti. Zde máme několik variant. Přesné časy budou zveřejněny až podle počtu přihlášených.
  • Žák jde pouze do dopolední skupiny -> po ukončení dopoledního programu doprovázíme žáka na školní dvůr a po opuštění pozemku školy za žáka přebírá zodpovědnost zákonný zástupce.
  • Žák jde do dopolední skupiny a na oběd -> na oběd ho doprovází vyučující. Po skončení oběda přebírá před školní jídelnou zodpovědnost zákonný zástupce.
  • Žák jde do dopolední skupiny, na oběd a do odpolední “družiny” -> Žáka předáme v čase 15:30 – 16:00 zákonnému zástupci. 

Soubor manuálů: ZDE

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz