Hodnocení prvního pololetí z pohledu vedení ZŠ

První pololetí školního roku 2020/2021 bylo plné změn a nečekaných událostí, na které jsme museli reagovat. Často jsme ještě v pátek neměli oficiální informace, jak bude výuka probíhat od pondělí, které ročníky ve škole budou a které se budou vzdělávat distančně. Takto řídit základní školu s téměř pěti sty žáky a necelými 60 zaměstnanci nebylo nic jednoduchého.

Již v srpnu jsme stihli udělat výběrové řízení na nákup nové techniky na podporu distančního vzdělávání. Podařilo se nám tedy vše nakoupit s předstihem a za příznivější ceny, než trh později nabízel.

První den školního roku proběhl bez problému a všichni jsme doufali, že celý školní rok bude bez problémů. Bohužel hned na čtvrtek 3.9. a pátek 4.9. jsme byli nuceni vyhlásit ředitelské volno, kvůli kontaktu pracovníků školy s COVID pozitivní osobou. Od 7.9. jsme se tedy rozjeli nanovo. V září jsme stihli několik exkurzí a akcí.

Od 18.9.2020 jsme byli nuceni zavést nošení roušek na 2.stupni. Nic příjemného, ale alespoň jsme mohli být stále ve škole.

V týdnu od 12.10. se rozjela tzv. rotační výuka na 2. stupni (polovina tříd prezenční výuka ve škola, druhá polovina distanční výuka z domova). 1. stupeň fungoval zatím beze změny. Oproti plánu došlo ve středu 14.10. k uzavření škol a přechodu všech na distanční výuku. Po prvních dvou týdnech distanční výuky jsme měli potřebu zpětné vazby od všech zúčastněných. Rozeslali jsme dotazníky určené rodičům, žákům a pedagogům. Na základě odpovědí zhruba 400 zákonných zástupců, 170 dětí a všech pedagogů jsme se snažili vytvořit systém, který by vyhovoval většině (nikdy nevyhovíme všem, názory se různí).  

Od čtvrtka 5.11.2020 se naše škola zařadila mezi tzv. určené školy – tzn. školy, které se mohou starat o děti vybraných zaměstnanců (IZS, sociální služby apod.). Aspoň částečně jsme se snažili vyjít vstříc některým rodičům.

Od 18.11. jsme ve škole mohli přivítat žáky 1. a 2. ročníků. Nutná byla změny organizace školní družiny. 30.11. nastala další změna, do školy začali chodit všichni žáci prvního stupně společně s deváťáky. Ostatní třídy se řídily podle rotační výuky. Kalendářní rok jsme zakončili v pátek 18.12.

V průběhu ledna do školy opět chodí pouze 1. a 2. ročníky, ostatní se vzdělávají distanční formou. Opět jsme rozběhli určenou školu.

Pololetní vysvědčení jsme se rozhodli předat dětem na distanční výuce osobně. Vše mimo budovu školy a každá třída podle přesného časového rozvrhu tak, aby se žáci stejné třídy mezi sebou nepotkali. Trošku komplikované, ale osobní setkání žáka s třídním vyučujícím nám přijde výrazně lepší možnost než posílání vysvědčení elektronickou formou. Na vysvědčení najdou žáci známky a plno z nich i pochvalu za práci. Doporučení MŠMT o slovním hodnocení, které dorazilo v průběhu ledna, jsme zvážili a bylo nabídnuto učitelům jako doplňkové hodnocení do žákovské knížky.

Všichni víme, že distanční výuka není ideální způsob vzdělávání. Věříme ale, že i na ní se najde něco pozitivního a děti rozvíjejí jiné kompetence než při výuce ve škole. Poděkování patří všem dětem, které se snažily domácí výuku zvládnout. Stejně velký dík patří rodičům, kteří doma dětem s výukou pomáhají. Bez nich by to nešlo, a to zejména na prvním stupni. Dále musíme poděkovat vyučujícím, kteří se museli přeorientovat na úplně jiný způsob vzdělávání, asistentům pedagoga, kteří pomáhají s určenou školou a současně pracují se svými svěřenci, vychovatelkám školní družiny, které aktuálně pracují v upravených podmínkách a samozřejmě všem provozním pracovníkům školy. Snad se v druhém pololetí budeme vídat osobně a na distanční výuku nám zůstanou pouze vzpomínky.

Vedení ZŠ

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz