Informace k přihláškám na SŠ

Vycházející žáci odevzdají výchovné poradkyni P. Zadákové údaje k vyplnění přihlášek na střední školu nejpozději do 29. 1. 2020
 
Jedná se o tyto údaje:
– jméno a příjmení žáka (žákyně)
– přesný název školy s úplnou adresou,
– IZO školy
– kód oboru, název oboru
 
Vyplněné přihlášky spolu se zápisovým lístkem rodiče obdrží ve škole ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 17:00 do 18:00 v zasedací místnosti v 1. patře.
 
Poté rodiče zajistí podpis žáka, podpis zákonného zástupce, termíny přijímací zkoušky, u některých oborů potvrzení lékaře a přihlášky sami dodají na střední školy do 28. února 2020.
 
Chtějí-li rodiče přihlášky vyplnit sami, tuto informaci sdělí výchovné poradkyni do 29.1.2020.
 
Pořadí škol uveďte dle zájmu žáka (žákyně).
V případě konání písemných přijímacích testů bude žák psát testy v prvním termínu na škole uvedené na prvním místě.
Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz