Informace pro 9.A + 9.B

Informace pro žáky 9.A a 9.B, kteří se přihlásili (přihlašují) na přípravu na přijímací zkoušky na SŠ

Čestné prohlášení: ZDE

!! Z důvodu minimálního zájmu o obědy bude školní jídelna nadále zavřená !!

 • Sraz
  • 9.B – zadní vchod vrata u dílen v 7:55 (čekejte na vyučujícího)
  • 9.A – školní dvůr v 8:10 (čekejte na vyučujícího)
 • Rozvrh – dvakrát týdně dva bloky (úterý + čtvrtek)
  • 9.B (úterý i čtvrtek stejně)
   • 8:10 – 9:40 Čj
   • 10:00 – 11:30 M
  • 9.A (úterý i čtvrtek stejně)
    • 8:25 – 9:55 M
    • 10:15 – 11:45 Čj
 • Opuštěním areálu školy přebírají za žáky zodpovědnost zákonní zástupci.
 • S sebou
  1. Dvě roušky + sáček na odložení roušek (při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku)
  2. První den Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bez něj není možné žáka zařadit do přípravy)
  3. Přezůvky (kdo náhodou nemá v šatně)
  4. Svačina + pití
  5. Pomůcky na Čj – propiska, papíry na poznámky,učebnice Testy z ČJ
  6. Pomůcky na M – propiska, rýsovací pomůcky (tužka, kružítko, pravítko s ryskou, druhé pravítko, guma, ořezávátko, úhloměr), kalkulačka, učebnice Testy z M (používaná na cvičení), papíry na poznámky
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • V případě jakýkoliv zdravotních obtíží se žák přípravy nezúčastní
 • Případnou omluvu žáků je nutné provést před začátkem daného bloku telefonicky na sekretariát školy (326 316 319)
 • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
  léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz