PROJEKT AKTIVNÍ ODPOLEDNE NA BENÁTECKU

TENTO PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Cíl projektu:

Cílem projektu je především nabídnout smysluplné vyžití a seberealizaci v odpoledních hodinách dětem ze sociálně slabých a problémových rodin a tím efektivně předcházet sociálně-patologickým jevům.

Dále je naší snahou zlepšit spolupráci rodičů se školou a povzbudit jejich zájem o práci školy.

Také předpokládáme zvýšení prestiže školy a školství jako takového v očích veřejnosti důstojnou prezentací výsledků práce s žáky v nabízených kroužcích.

Významným prvkem celého projektu je spolupráce se školami partnerských měst, jejichž žáky bychom zvali na společná vystoupení.

 Popis projektu:

Základem celého projektu je nabídnout žákům možnost trávit volný čas smysluplnou, kreativní a zábavnou formou, což představuje pestrou nabídku kroužků – viz. Časový harmonogram. Není podmínkou, že dítě musí být manuálně zručné či pohybově nadané. Kroužky povedou zkušení pedagogové, kteří dokáží rozvíjet dětskou tvořivost a nabídnout dětem pocit uspokojení a seberealizace, motivovat pochvalou a pozitivně na děti působit.

Vždy v půlročních intervalech – tedy v červnu na závěr školního roku a v předvánočním čase – bychom uspořádali vystoupení a výstavu, kde by děti prezentovaly výsledky své práce.

Na tato vystoupení bychom pozvali také žáky z partnerských měst.

 Časový harmonogram

leden – květen 2008 pravidelné kroužky v pondělí až pátek
červen 2008 uspořádání výstavy a prezentaci kroužků při závěrečné slavnosti školy
září – listopad 2008 pravidelné kroužky v pondělí až pátek
prosinec 2008 uspořádání výstavy a prezentaci kroužků při koncertech v benáteckých kostelech s vánoční tématikou

 Kroužky

Po 15.00 – 16.00 Šikovné ruce, pěvecký sbor
Út 15.00 – 16.00 Keramický kroužek, gymnastika
St 15.00 – 16.00 Taneční kroužek, pěvecký sbor
Čt 15.00 – 16.00 Flétnička, keramický kroužek
14.00 – 15.00 Pěvecký sbor

 

Přesné časy budou upraveny podle možností pronajatých prostor

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz