Sešity pro 2.stupeň

Vážení rodiče, 

i v tomto školním roce 2023/2024 si budou žáci na 2.stupni pořizovat sešity samostatně.

První školní den obdrží od třídních učitelů přesný seznam sešitů na jednotlivé předměty, aby si  je mohli později připravit podle rozvrhu. Jaké sešity koupit celkově najdete pro jednotlivé třídy níže. 

6. ročník

 • 524 – 4x
 • 540 – 2x
 • 460 – 3x
 • 544 – 3x
 • 440 – 1x
 • notový – 1x

7. ročník

 • 524 – 5x
 • 540 – 1x
 • 460 – 3x
 • notový – 1x
 • 544 – 6x
 • 624 – 1x
 • 644 – 1x
 • 440 – 2x
 • 520 – 1x

8. ročník

 • 564 – 1x
 • 524 – 8x
 • 540 – 3x
 • 460 – 3x
 • 544 – 5x
 • 644 – 1x
 • 440 – 1x
 • 420 – 1x
 • 444 – 1x
 • notový – 1x

9. ročník

 • 564 – 1x
 • 524 – 8x
 • 540 – 3x
 • 460 – 3x
 • 544 – 6x
 • 440 – 1x
 • notový – 1x

Přehled sešitů po předmětech – ze začátku roku noste sešity dle rozvrhu. Dle pokynů konkrétních vyučujících lze pokračovat se sešitem z předchozího školního roku.

Třída 6.A, 6.B, 6.C

Český jazyk: 1x 544, 2x 524

Angličtina:  1x 544, 1x 524

Matematika: 1x 540, 2x 460 

Přírodopis: 1x 540

Zeměpis: 1x 440

Dějepis: 1x 544

RvOV: 1x 524

Fyzika: 1x 460

Hudební výchova: Notový sešit

Třída 7.A, 7.B

Český jazyk: 2x 544

Angličtina:  1x 544, 1x 524

Německý jazyk: 1x 544, 1x 644

Španělština: 1x 544, 1x 524, 1x 624

Matematika: 1x 540, 2x 460

Fyzika: 1x 460

Přírodopis: 1x 440

Zeměpis: 1x 440

Dějepis: 1x 544

RvOV: 1x 524

Hudební výchova: Notový sešit

Pracovní činnosti: 1x 520

VOL: Konverzace Aj: 1x 524

VOL: Vaření: 1x 524

Třída 8.A, 8.B

Český jazyk: 2x 544, 1x 444, 1x 524 

Angličtina:  1x 524, 1x 544

Německý jazyk: 1x 544

Ruský jazyk:1x 564

Španělština: 1x 544, 1x 524

Matematika: 1x 540, 2x 460

Fyzika:1x 460

Zeměpis: 1x 440

Chemie: 1x 540, 1x 420, 1x 644

Dějepis: 1x 544

RvOV: 1x 524

Biologie člověka: 1x 540

VOL: Konverzace Aj: 1x 524

VOL: Vaření: 1x 524

Cvičení ČJ: 1x 524

Cvičení MAT: 1x 524

Hudební výchova: Notový sešit

Třída 9.A, 9.B

Český jazyk: 1x 544, 2x 524

Angličtina:  1x 524, 1x 544

Německý jazyk: 1x 544

Ruský jazyk:1x 564

Španělština: 1x 544, 1x 524

Matematika: 1x 540, 2x 460

Fyzika: 1x 460

Přírodopis: 1x 540

Zeměpis: 1x 440

Chemie: 1x 540

Dějepis: 1x 544

RvOV: 1x 524

VOL: Konverzace Aj: 1x 524

VOL: Vaření: 1x 524

Cvičení ČJ: 1x 544

Cvičení MAT: 1x 524

Hudební výchova: Notový sešit

VYSVĚTLIVKY

564 – linkovaný A5, 60 str.
524 – linkovaný A5, 20 str.
544 – linkovaný A5, 40 str.
540 – bez linek A5, 40 str.
460 – bez linek A4, 60 str.
440 – bez linek A4, 40 str.
444 – linkovaný, A4, 40 str.
560 – bez linek A5, 60 str.
624 – notýsek A6, linkovaný, 20 str.
644 – notýsek A6, linkovaný, 40 str.
520 – bez linek A5, 20 str.
420 – bez linek A4, 20 str.
565 – čtverečkovaný A5, 60 str.
Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz