Tohle mě zajímá!

Projektu se mohou zúčastnit žáci II. stupně, kteří se chtějí zapojit.

Témata – volná, zde jsou příklady :

 • Sport – analýza nějakého prvku, života oblíbeného sportovce …..
 • Výrobky – pletené, šité, ze dřeva, z kovu, …. s popisem návodu a fotodokumentací
 • Vynálezy pro všední den – s popisem návodu a fotodokumentací
 • Nová učební pomůcka
 • Příroda kolem nás
 • Pěstitel a chovatel
 • Historie mé rodiny
 • Život mladých lidí – průzkumy, porovnání života dříve a dnes, …
 • Literatura – soubor básní, povídek, jiné literární dílo
 • PC, filmy, soubor fotografií (s tématem, příběhem, …)
 • Jakákoli jiná práce (př. HV – vlastní skladba a její interpretace, …)

Harmonogram:

 • Přihlášky, výběr témat do 2.11. – nahlásit p. uč. Zadákové
 • Listopad – duben – vypracování
 • Odevzdání práce do 13.5. paní učitelce Zadákové
 • Květen, červen – prezentace a vyhodnocení před komisí

Forma:

 • Písemná (úvod, stať, závěr, přílohy, …) a prezentace

Hodnotí se:

 • Originalita
 • Vlastní přínos
 • Způsob zpracování

Práce z minulých ročníků jsou pro inspiraci k nahlédnutí v knihovně školy.

Žáci sami osloví garanta své práce z řad pedagogů podle zaměření jejího tématu.

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz