Úvodní slovo vedení školy

Vážení rodiče, příznivci školy, milí žáci,

máme za sebou letní prázdniny, které byly jako vždy krátké. Přesto věříme, že jste si odpočinuli a
načerpali plno sil do nového školního roku 2021 / 2022.

Ve škole jsme se přes prázdniny nenudili. Jako každý rok bylo nutné provést plno úprav – vymalovat
vybrané třídy a společné prostory, v potřebných místnostech opravit parkety a někde bylo nutné je
kompletně vyměnit, proběhla revize tabulí a instalace nových. Standardně se provedla revize IT
techniky, nákup a výměna nových zařízeních.

V přípravném týdnu proběhla výzdoba tříd a chodeb, kompletace pomůcek, stěhování a příprava na
začátek školního roku.

Od nového školního roku přecházíme na 2.stupni na elektronické žákovské knížky. Věříme, že se
rychle zaběhnou a že se jejich používání osvědčí. Stejně tak došlo k rozšíření povinně volitelných
předmětů. V tomto trendu chceme dále pokračovat a žáky ještě lépe připravovat na reálný život.
V rámci školního vzdělávací programu byla posílena výuka informatiky – přidány hodiny v 4., 8. a 9.
ročníku.

Do pedagogického sboru se vrátila po mateřské dovolené na 1. stupeň Mgr. Markéta Radimáková, na
2. stupeň byla přijata aprobovaná vyučující jazyků Mgr. Blanka Mlejnková. Stejně tak se nám rozšířily
týmy asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny i pracovnic školní jídelny. V současné době ve
škole pracuje 48 pedagogických a 13 nepedagogických pracovníků.

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu školy a aktuálně usilovně pracujeme na jejím
navýšení.

Naším největším cílem je uskutečnění navrhovaného projektu rozšíření školy o novou budovu 1.
stupně, sportovní haly, školní jídelny a atletického areálu.

Všichni doufáme, že následující školní rok bude co nejméně ovlivněn epidemiologickou situaci,
budeme všichni moci do školy chodit pravidelně bez přerušování a vše proběhne co nejklidněji.
Mgr. Zuzana Sovová
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Václav Burkovec

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz