Výuka na ZŠ Husovo náměstí v aktuální době

Stejně jako na jaře se situace vyvinula tak, že jsme byli nuceni přejít na distanční vzdělávání. I
když nikdo ze zúčastněných nemá z této situace radost, musíme se okolnostem přizpůsobit. Na tuto
formu výuky jsme se snažili připravit předem. Zajistili jsme potřebnou techniku a pedagogové
absolvovali školení. Nyní máme jednotný komunikační kanál, ve kterém pracují všichni vyučující a
žáci, což usnadňuje orientaci v online výuce.

Po prvních dvou týdnech distanční výuky jsme měli potřebu zpětné vazby od všech
zúčastněných. Rozeslali jsme dotazníky určené rodičům, žákům a pedagogům. Na základě odpovědí
zhruba 400 zákonných zástupců, 170 dětí a všech pedagogů, se snažíme nastavit systém, který bude
vyhovovat většině (nikdy nevyhovíme všem, názory se různí).  

Ačkoliv 63,8 % zákonných zástupců je s přístupem školy maximálně spokojeno (graf
Spokojenost s přístupem školy k distančnímu vzdělávání), vyslyšeli jsme připomínky a rozhodli se real-
time výuku, tzn. přímý kontakt učitele a žáka posílit (ať už formou přímé výuky nebo konzultací).
Nadále budeme točit videa, připravovat kvízy a zadávat úkoly určené k procvičení, zopakování a
upevnění látky. Tyto úkoly si mohou žáci vypracovat v libovolně zvoleném čase.

Pohled dětí a rodičů se liší (grafy Metody děti a Metody rodiče). Vyhodnotili jsme potřebu
drobných změn, které by měly být znát již od prvního listopadového týdne. Zajímavým výsledkem
dotazníku je i to, že učitelé tímto způsobem výuky stráví více než 8 hodin denně. Přejeme všem
hlavně pevné nervy.

Vedení školy

Metody – děti:

Metody – rodiče:

Spokojenost – rodiče:

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz