Rubriky
Aktuality Školní parlament

2. schůze školního parlamentu

Na schůzce školního parlamentu dne 22. 10. 2021 jsme dokončili volbu vedení parlamentu. Jeho předsedou je pro tento rok Ondřej Novák z 9. A, místopředsedy Samuel Keppl z 8. A a Markéta Bohdalová z 6. A.

Dále jsme zařídili parlamentní email parlament@1-zsbenatky.cz. Na tuto adresu mohou žáci psát svoje dotazy, připomínky, návrhy atd.

Rozhodli jsme se také zařídit parlamentní nástěnku, na kterou by se mohly umísťovat informace z parlamentu (jako třeba tento zápis).

Dále jsme opět řešili používání mobilních telefonů ve škole. Omezení má ve školním parlamentu své zastánce i odpůrce.

Pak jsme si povídaly o nedávné návštěvě Linky bezpečí na naší škole, někteří žáci by chtěli podobná témata zařadit do běžné výuky.

Příští setkání: pátek 19. listopadu

 

Zapsal: Jakub Soukup

Rubriky
Aktuality Školní parlament

První schůze školního parlamentu

Ve středu 22. 9. 2021 proběhla první schůzka školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body:

 • pravidla práce školního parlamentu
 • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
 • možnosti většího zviditelnění práce parlamentu – úvahy o založení emailové schránky, nástěnky
 • opětovné projevy poškozování vybavení škole
 • úvodní vstup zástupkyně ředitele školy a metodičky prevence Zuzany Sovové (obsah práce metodika prevence, možnosti spolupráce parlamentu s vedením školy)
 • informace o dalším ročníku školní motivační soutěže Tohle mě zajímá!

Další setkání je plánováno na čtvrtek 21. 10. 2021.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

10. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 proběhla poslední schůzka školního parlamentu  ve školním roce 2020/21.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání projednali následující body:

 • možnosti zajištění klimatizace do tříd na 2. patře školy, pravidla používání klimatizace ve 3. patře
 • návrh na založení školní skupiny na discordu
 • chování žáků na obědě, chování žáků k vybavení školy
 • školní slavnost

Díky všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti parlamentu i přes omezení daná distanční výukou!

 

 

Rubriky
Aktuality Školní parlament

9. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 proběhla první schůzka školního parlamentu po období distanční výuky.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání projednali následující body:

 • zhodnocení období distanční výuky (pozitiva x negativa)
 • nároky školy po návratu na prezenční výuku (nejsou žáky vnímány jako přehnané)
 • průběh a výsledky přijímacího řízení na střední školy
 • plány na školní výlety, závěrečnou slavnost, budoucí spolupráci nynějších žáků osmých tříd s prvňáčky

Další setkání je plánováno na středu 23. 6. 2021.

 

 

Rubriky
Aktuality Školní parlament

1. schůze školního parlamentu ve školním roce 2020/2021

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 proběhla první schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body:

 • pravidla práce školního parlamentu
 • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
 • informace o plánovaných testech profesní orientace pro žáky 9. tříd
 • diskuse o výhodách a nevýhodách distanční výuky, žáci mají od svých spolužáků zjistit, co by na podobě distanční výuky z jarních měsíců změnili, zlepšili
 • v některých dnech (zvláště středa po 6. vyučovací hodině) se v šatnách 2. stupně nahromadí velké množství žáků, jedněm končí vyučování a druzí se vracejí na odpolední hodiny – dotaz, pokud to nejde řešit rozvrhově,  zda by bylo možné otvírat šatnu pro děti z venku dříve, aby byl provoz v šatnách plynulejší

Další setkání je plánováno na středu 21.10. 2020.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

6. schůze školního parlamentu

Ve středu 19.2. 2020 proběhla šestá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém pátém setkání projednali následující body:

 • zhodnocení minulé schůze a setkání s panem ředitelem
 • chybějící „šuplíky“ v lavicích v 9.A
 • nejasnosti kolem nechávání si učebnic v lavicích
 • přetrvávající problém s dlouhými frontami v některé dny a hodiny na obědech
 •  znovu nadneseno téma „zasklení“ oken přístřešku na školním dvoře

Další setkání je plánováno na středu 19.3. 2020.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

5. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 23.1. 2020 proběhla pátá schůzka školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém pátém setkání projednali následující body:

 • schůzi parlamentu navštívil ředitel školy – reagoval na žáky připravené otázky a návrhy (používaní mobilu ve škole, systém Bakaláři)
 • žáci by viděli jako užitečné v učebně fyziky jednak posunout lavice o něco dozadu a zvětšit tak prostor pro procházení mezi nimi, jednak by jim přišly užitečné háčky v prostředních částech lavic na pověšení aktovek
 • žáci druhého stupně navrhují přesunout jeden černý gauč z prvního patra, kde není tolik využívaný, na patro druhé, kde je naopak o sezení na gaučích velký zájem
 • náplň třídnických hodin – někdy převažují jen organizační záležitosti, žáci stojí o větší využití pro práci s kolektivem třídy

Další setkání je plánováno na středu 19.2. 2020.

 

Rubriky
Aktuality Školní parlament

4. schůze školního parlamentu

Ve středu 18.12. 2019 proběhla čtvrtá schůzka školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém třetím setkání projednali následující body:

 • průběh vánočních trhů a výtěžek z nich
 • udržování pořádku ve třídách a na toaletách
 • náročné situace ve školní jídelně, kdy zvláště v úterý (12:30) a ve čtvrtek (13.30) končí hodně tříd ve stejnou dobu – návrh, zda by nebylo možné posunout některým třídám začátek a konec vyučovací hodiny o pět minut
 • starší ročníky by uvítaly v rámci kariérového poradenství setkání se zástupci různých povolání, s lidmi z praxe

Další setkání je plánováno na čtvrtek 23.1. 2020.

 

 

Rubriky
Aktuality Školní parlament

3. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 21.11. 2019 proběhla třetí schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.
 
Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém třetím setkání projednali následující body:
 •  diskuze o zmírnění omezení používání mobilních telefonů ve škole
 • na příští schůzi byl pozván ředitel školy, aby s ním mohli zástupci žáků o této věci diskutovat
 • respektování x nerespektování školního řádu
 
Další setkání je plánováno na středu 18.12. 2019.
Rubriky
Aktuality Školní parlament

2. schůze školního parlamentu

Ve středu 23.10. 2019 proběhla druhá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce. Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém druhém setkání projednali následující body:

 • stále se opakuje špatné zacházení žáků s vybavením toalet, zvláště na 2. patře – třídy si vezmou starosti
  dohled nad spolužáky
 • diskuse nad výhodami a nevýhodami elektronické žákovské knížky
 • jedním z výstupů ankety ve třídách je přání mít ve škole znovu možnost si pořídit nějaké občerstvení
  (bufet, automat), což ale naráží na omezení dané vyhláškou

Další setkání je plánováno na čtvrtek 21.11. 2019.