Rubriky
Aktuality Školní parlament

5. schůze školního parlamentu

Ve středu 24. 1. 2024 proběhla pátá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci 5. – 9. ročníku na svém pátém setkání projednali následující body:

 • zhodnocení lyžařského výcviku, spokojené reakce,
 • forma prezentace pana učitele Adamce na soutěži Zlatý Ámos,
 • návrh na zřízení zastřešení části terasy u školního dvora pro využití jako venkovní třídy či úkrytu při špatném počasí – bude řešeno až po vysjasnění vlastnických vztahů u sousedního pozemku,
 • parlament zorganizuje anketu na nové recepty pro školní jídelnu – garantem je Marie Čáslavská z 5.A (příprava krabice na anketu atd.),
 • návrh zřídit v jídelně na zdi posouvací rampy na tácy, 
 • přetrvává úkol vytvořit tabulku pro výtěžek ze sběru (Lukáš Kurucz, Nela Kneslová).

Další setkání je plánováno na středu 21.2. 2024 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

4. schůze školního parlamentu

Zástupci 5. – 9. ročníku na svém čtvrtém setkání projednali následující body:

 • zhodnocení Setkání s koledou, 6. A a 6.B se chystají za utržené peníze potěšit pejsky
  v útulku v Lysé nad Labem
 • soutěž Tohle mě zajímá! – přihlášky do 21.12.2023 paní učitelce Zadákové nebo paní
  psycholožce, do 15. května odevzdat písemnou část,
 • organizace nadcházející části školního roku (volné dny)
 • pan učitel Adamec byl žáky nominován do středočeského kola soutěže Zlatý Ámos.

Další setkání je plánováno na středu 24.1. 2024 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

2. schůze školního parlamentu

Ve středu 18. 10. 2023 proběhla druhá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.
 Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém druhém setkání projednali následující body:

 • zapojení žáků do organizace sběru starého papíru – vznikne rozpis služeb starších žáků,
  kteří pomohou panu školníkovi při vybírání a vážení sběru
 • přihlašování na lyžařské výcviky
 • nové uspořádání výdeje v jídelně – je dobré, že informace o druhu podávané polévky je
  hned u táců, a i když někdy držení táců prodlužuje řadu čekajících, vydej se tím urychlil
 • informace o školní motivační soutěži Tohle mě zajímá!

Další setkání je plánováno na středu 15. 11. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

10. schůze školního parlamentu

Ve středu 28. 6. 2023 proběhla desátá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém posledním setkání projednali následující body:

 • zhodnocení činnosti parlamentu v uplynulém školním roce
 • připravované změny ve škole do nového školního roku

Krásné léto všem!

Rubriky
Aktuality Školní parlament

9. schůze školního parlamentu

V pátek 19. 5. 2023 proběhla devátá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.
Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém květnovém setkání projednali následující body:

 • nejasná pravidla ohledně využívání chodby na 3. patře – některé třídy chtějí hrát fotbal,
  jiní žáci zase ping pong – je třeba domluvit s dozorujícími učiteli střídání, vyhrazené dny
 • pomoc při sběru papíru, vyhodnocení toho, co je třeba pro příště zlepšit, poděkování
  dobrovolným pomocníkům
 • zacházení žáků s vybavením WC, plýtvání papírovými utěrkami – nápad nahradit je
  elektrickými vysoušeči rukou

Další setkání je plánováno na středu 28. 6. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

8. schůze školního parlamentu

V úterý 18. 4. 2023 proběhla osmá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém dubnovém setkání projednali následující body:

 • s panem školníkem byla projednána pomoc žáků druhého stupně na organizačním zajištění školního sběru papíru
 • vybrané peníze chtějí žáci ponechat třídám podle množství odevzdaného sběru
 • informace o konání Dne Země a společné přednášky pro rodiče a jejich děti, která proběhne 31. 5. v Záložně (přihlášek přes webové stránky školy)

Další setkání je plánováno na pátek 19. 5. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

6. schůze školního parlamentu

V pátek 17. 2. 2023 proběhla šestá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém únorovém setkání projednali následující body:

 • zástupci ve svých třídách podpoří opatření, aby papírové utěrky nebyly používány místo kapesníků, což velmi zvyšuje jejich spotřebu
 • žáci druhého stupně navrhují, aby se jedna z pohovek přesunula z chodby 1. patra na 2. patro, kde by nahradila zničenou
 • v rámci hodin informatiky jsou vyráběny hodiny do tříd
 • uvítáme nápady, jak zabránit vandalismu na vybavení toalet

Další setkání je nalánováno na pátek 17. 3. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

5. schůze školního parlamentu

V pátek 20. 1. 2023 proběhla pátá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém lednovém setkání projednali následující body:

 • žádný z učitelů v druhém kole nezískal dostatečný počet hlasů pro nominaci do ankety Zlatý Ámos – parlament zkusí v příštím roce akci lépe připravit
 • ve škole probíhá projektová aktivita k 30. výročí vzniku České republiky
 • zhodnocení lyžařského výcviku
 • bezpečnostní opatření při námrazách na školním dvoře

Další setkání je plánováno na pátek

 1. 2. 2023 ráno.
Rubriky
Aktuality Školní parlament

Zápis parlamentu

Třetí schůze školního parlamentu

 V pátek 11. 11. 2022 proběhla třetí schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém listopadovém setkání projednali následující body:

 • rozdělení peněz ze sběru papíru – žáci se shodli, že chtějí celou částku rozdělit do tříd podle podílu doneseného sběru
 • všechny velmi zaujal nápad zkusit nominovat některého z našich pedagogů do ankety Zlatý Ámos – parlament zorganizuje ve třídách nominační kolo
 • v diskusi, jaký by vlastně učitel mě být, zaznělo: hodný, zároveň musí umět udržet pořádek v hodině, učení by ho mělo bavit, měl by milovat svůj předmět a měl by dokázat ho učit zábavnou formou

Další setkání je plánováno na pátek 9. 12. 2022 ráno.

Čtvrtá schůze školního parlamentu

V pátek 9. 12. 2022 proběhla čtvrtá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém prosincovém setkání projednali následující body:

 • výsledky prvního průzkumu o návrzích do ankety Zlatý Ámos – parlament rozhodl, že do „dalšího kola“ postoupí dva učitelé s nejvyšším počtem hlasů z prvního stupně a dva z druhého stupně
 • opět projevy vandalství k vybavení toalet chlapců
 • návrh, zda by v jídelně mohl být na přidání k pití kromě vody i nějaký sirup – běžně se děje

Další setkání je plánováno na pátek 20. 1. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

2. schůze školního parlamentu

V pátek 21. 10. 2022 proběhla druhá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body:

 • proběhla diskuse o návrhu na rozšíření vybavení prostor ve 3. patře o vzdušný lední hokej – bylo by ho třeba pořídit z peněz, které se vybraly za sběr papíru – některé třídy nepovažují návrh za přínosný, protože nemají běžně přístup do 3. patra – zástupci ještě proberou možnosti se svými třídami a téma bude zařazeno opět na další schůzi, včetně toho, jak naložit s financemi, které škola za sběr získala
 • schůzku parlamentu navštívila paní učitelka Lenka Mašková, žáci s ní probírali náplň hodin výtvarné výchovy na druhém stupni – dozvěděli se o koncepci předmětu a zároveň přišli s návrhy, jak hodiny ještě obohatit
 • situace kolem neustálého poškozování majetku na dívčích i chlapeckých toaletách
 • někteří žáci devátých tříd by měli zájem také se zúčastnit lyžařského výcviku – ten je určen jen pro žáky 7. a 8. tříd

Další setkání je plánováno na pátek 11. 11. 2022 ráno.