Rubriky
Aktuality Školní parlament

6. schůze školního parlamentu

V pátek 17. 2. 2023 proběhla šestá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém únorovém setkání projednali následující body:

 • zástupci ve svých třídách podpoří opatření, aby papírové utěrky nebyly používány místo kapesníků, což velmi zvyšuje jejich spotřebu
 • žáci druhého stupně navrhují, aby se jedna z pohovek přesunula z chodby 1. patra na 2. patro, kde by nahradila zničenou
 • v rámci hodin informatiky jsou vyráběny hodiny do tříd
 • uvítáme nápady, jak zabránit vandalismu na vybavení toalet

Další setkání je nalánováno na pátek 17. 3. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

5. schůze školního parlamentu

V pátek 20. 1. 2023 proběhla pátá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém lednovém setkání projednali následující body:

 • žádný z učitelů v druhém kole nezískal dostatečný počet hlasů pro nominaci do ankety Zlatý Ámos – parlament zkusí v příštím roce akci lépe připravit
 • ve škole probíhá projektová aktivita k 30. výročí vzniku České republiky
 • zhodnocení lyžařského výcviku
 • bezpečnostní opatření při námrazách na školním dvoře

Další setkání je plánováno na pátek

 1. 2. 2023 ráno.
Rubriky
Aktuality Školní parlament

Zápis parlamentu

Třetí schůze školního parlamentu

 V pátek 11. 11. 2022 proběhla třetí schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém listopadovém setkání projednali následující body:

 • rozdělení peněz ze sběru papíru – žáci se shodli, že chtějí celou částku rozdělit do tříd podle podílu doneseného sběru
 • všechny velmi zaujal nápad zkusit nominovat některého z našich pedagogů do ankety Zlatý Ámos – parlament zorganizuje ve třídách nominační kolo
 • v diskusi, jaký by vlastně učitel mě být, zaznělo: hodný, zároveň musí umět udržet pořádek v hodině, učení by ho mělo bavit, měl by milovat svůj předmět a měl by dokázat ho učit zábavnou formou

Další setkání je plánováno na pátek 9. 12. 2022 ráno.

Čtvrtá schůze školního parlamentu

V pátek 9. 12. 2022 proběhla čtvrtá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém prosincovém setkání projednali následující body:

 • výsledky prvního průzkumu o návrzích do ankety Zlatý Ámos – parlament rozhodl, že do „dalšího kola“ postoupí dva učitelé s nejvyšším počtem hlasů z prvního stupně a dva z druhého stupně
 • opět projevy vandalství k vybavení toalet chlapců
 • návrh, zda by v jídelně mohl být na přidání k pití kromě vody i nějaký sirup – běžně se děje

Další setkání je plánováno na pátek 20. 1. 2023 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

2. schůze školního parlamentu

V pátek 21. 10. 2022 proběhla druhá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body:

 • proběhla diskuse o návrhu na rozšíření vybavení prostor ve 3. patře o vzdušný lední hokej – bylo by ho třeba pořídit z peněz, které se vybraly za sběr papíru – některé třídy nepovažují návrh za přínosný, protože nemají běžně přístup do 3. patra – zástupci ještě proberou možnosti se svými třídami a téma bude zařazeno opět na další schůzi, včetně toho, jak naložit s financemi, které škola za sběr získala
 • schůzku parlamentu navštívila paní učitelka Lenka Mašková, žáci s ní probírali náplň hodin výtvarné výchovy na druhém stupni – dozvěděli se o koncepci předmětu a zároveň přišli s návrhy, jak hodiny ještě obohatit
 • situace kolem neustálého poškozování majetku na dívčích i chlapeckých toaletách
 • někteří žáci devátých tříd by měli zájem také se zúčastnit lyžařského výcviku – ten je určen jen pro žáky 7. a 8. tříd

Další setkání je plánováno na pátek 11. 11. 2022 ráno.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

1.schůze školního parlamentu

V pátek 24. 9. 2022 proběhla první schůzka školního parlamentu v tomto školním roce. Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body: – pravidla práce školního parlamentu – zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, nástěnkáře – informace o projektu Ovoce do škol – ovoce budou dostávat jen žáci 1. stupně a to 1x za měsíc – bylo omezeno financování projektu – informace o plánovaných testech profesní orientace pro žáky 9. tříd – návrh na rozšíření vybavení prostor ve 3. patře o stolní hokej – diskuse o výhodách a nevýhodách školních uniforem – diskuse o náplni hodin výtvarné výchovy na 2. stupni – na příští setkání parlamentu zveme paní učitelku Lenku Maškovou Další setkání je plánováno na pátek 21. 10. 2022 ráno.
Rubriky
Aktuality Školní parlament

Školní parlament v adaptační skupině

Ve čtvrtek 24.3.2022 jsem se s dalšími pěti členy školního parlamentu setkal s osmi ukrajinskými dětmi. Přijely k nám ze Lvova, Charkova, Oděssy nebo z Umani. Setkání bylo velmi milé a měli jsme si o čem povídat, takže nám velmi rychle uteklo. I když jsou u nás děti jen krátce, překvapilo mě, že dobře rozuměly česky. Povídali jsme si spolu o tom, co rádi dělají, moc se to od našich dětí neliší. Rádi sportují, hrají na hudební nástroje nebo se věnují počítačovým hrám. Ve škole je baví jako nás různé předměty. Někoho angličtina, někoho chemie nebo třeba tělocvik. Líbí se jim, že máme školu lépe vybavenou než oni, ale oni mají zase výhodu, že u nich letní prázdniny začínají už v červnu a trvají tři měsíce, to by se mi taky líbilo. Vyprávěly nám, kterých odlišností si u nás nejvíce všímají a které nejvíce řeší. Hlavně je to komunikace v cizím jazyce. Překvapilo mě, že jim vůbec nechutnají utopenci. Moc se jim líbí naše krajina, plná zeleně a vodních ploch a také architektura našeho města. Rádi by si prošly a prohlédly město s průvodcem, aby se o něm více dozvěděly. Některé děti by chtěly
nahlédnout do našich vyučovacích hodin a porovnat výuku s výukou na Ukrajině. Děti z Ukrajiny byly moc fajn, přál bych jim, aby se jim u nás líbilo a co nejdříve si zvykly.
Jindra Fiala 6.B

Rubriky
Aktuality Školní parlament

Únorová schůzka školního parlamentu

Zástupci tříd probrali vzdělávací program v oblasti informatiky, jsou spokojení, že sleduje všechny aktuální trendy v oboru. 

Mluvilo se také o recitační soutěži.

Padl nápad, aby v případě, že by někdy v budoucnu opět nastala distanční výuka, byla pro schůzky školního parlamentu založena speciální učebna v prostředí google meet.

Příští setkání: pátek 11. března

Rubriky
Aktuality Školní parlament

Lednová schůzka školního parlamentu

Parlament připomíná přihlášeným do školní soutěže Tohle mě zajímá!, aby nezapomínali pracovat na své prezentaci.

Proběhlo zhodnocení lyžařských výcviků, žáci byli spokojeni, přivezli si spoustu zážitků.
Diskutovalo se i o úpravách vzdělávacího programu v oblasti informatiky. Žáci by si přáli do tohoto předmětu zařadit následující témata:

 • základy programování
 • animace
 • grafický design
 • 3D tisk
 • úprava fotografií a videí
 • orientace v prostředí sociálních sítí

V tomto ohledu aktuální ŠVP školy jejich představy naplňuje.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

2. schůze školního parlamentu

Na schůzce školního parlamentu dne 22. 10. 2021 jsme dokončili volbu vedení parlamentu. Jeho předsedou je pro tento rok Ondřej Novák z 9. A, místopředsedy Samuel Keppl z 8. A a Markéta Bohdalová z 6. A.

Dále jsme zařídili parlamentní email parlament@1-zsbenatky.cz. Na tuto adresu mohou žáci psát svoje dotazy, připomínky, návrhy atd.

Rozhodli jsme se také zařídit parlamentní nástěnku, na kterou by se mohly umísťovat informace z parlamentu (jako třeba tento zápis).

Dále jsme opět řešili používání mobilních telefonů ve škole. Omezení má ve školním parlamentu své zastánce i odpůrce.

Pak jsme si povídaly o nedávné návštěvě Linky bezpečí na naší škole, někteří žáci by chtěli podobná témata zařadit do běžné výuky.

Příští setkání: pátek 19. listopadu

 

Zapsal: Jakub Soukup

Rubriky
Aktuality Školní parlament

První schůze školního parlamentu

Ve středu 22. 9. 2021 proběhla první schůzka školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body:

 • pravidla práce školního parlamentu
 • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
 • možnosti většího zviditelnění práce parlamentu – úvahy o založení emailové schránky, nástěnky
 • opětovné projevy poškozování vybavení škole
 • úvodní vstup zástupkyně ředitele školy a metodičky prevence Zuzany Sovové (obsah práce metodika prevence, možnosti spolupráce parlamentu s vedením školy)
 • informace o dalším ročníku školní motivační soutěže Tohle mě zajímá!

Další setkání je plánováno na čtvrtek 21. 10. 2021.