Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

30 let republiky aneb proč je dobré tady žít

Celoškolní projekt jsme uskutečnili během ledna ve všech třídách. Každý ho pojal trochu jinak.

V prvních třídách se s výročím třiceti let vzniku samostatné České republiky teprve seznámili. V nižších ročnících si vysvětlili, co to vlastně znamená a proč bychom měli být na takovou samostatnost hrdí. Vymysleli spoustu důvodů (mnohem víc než třicet), proč je dobré tady žít, kreslili mapy, obrázky pohádkových postav, sportovců i slavných osobností.

Nejstarší žáci šli v hodinách dějepisu trochu hlouběji do problematiky rozdělení Československa a vzniku samostatné republiky a v rámci třídnických nebo i jiných hodin dávali dohromady seznamy věcí, na které máme být jako Češi hrdí – nejslavnější písně, známé výrobky a produkty, slavné osobnosti, oblíbená a turisticky zajímává místa.

Po pečlivé přezkoumání jsme pak vybrali nejčastěji zmiňované položky a sestavili přehledné plakáty s 30 důvody, proč žít v ČR a vytvořili výstavu žákovských prací.

Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Laboratorní práce

Laboratorní práce z chemie v 8. a 9. ročnících (filtrace a tajné písmo)

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Slavnost prvního čtení

Slavnost prvního čtení je už na naší škole tradicí a všichni se na tuto akci moc těší. 31. 1. 2023 se v odpoledních hodinách v Záložně sešli rodiče i prarodiče a kamarádi dětí z prvních tříd.

Prvňáci ukázali, co za celý první půlrok školní docházky zvládli, spolu s paní učitelkou si připravili hodinové vystoupení, které bylo plné pohádek, básniček, vtipů a písniček za klavírního doprovodu paní učitelky Jaré.  Na konci celého představení některé děti četly úryvky z nové knížky, kterou si následně společně s prvním výpisem z vysvědčení odnesly na památku domů. Všem dětem se to moc povedlo a potěšily nejen své rodiče, ale i všechny paní učitelky, které se podílely na nacvičení celého vystoupení.

Vyučující prvních tříd

Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Přijímačky nanečisto

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Organizace 31.1.2023

31.1.2023 – rozdávání pololetního vysvědčení.

Odpolední vyučování odpadá.

Školní družina má normální provoz.

Uvedena je vyučovací hodina, kterou jednotlivé třídy dostávají pololetní vysvědčení a po které končí. Organizace je nastavena kvůli provozu v jídelně. 

1.A – 4. vyučovací hodina
1.B – 4. vyučovací hodina

2.A –  4. vyučovací hodina (spojit skupiny)
2.B – 5. vyučovací hodina

3.A – 5. vyučovací hodina
3.B – 5. vyučovací hodina
3.C – 4. vyučovací hodina

4.A – 5. vyučovací hodina
4.B – 6. vyučovací hodina

5.A – 5. vyučovací hodina
5.B – 6. vyučovací hodina
5.C – 6. vyučovací hodina

6.A  – 6. vyučovací hodina
6.B – 5. vyučovací hodina

7.A – 5. vyučovací hodina
7.B – 6. vyučovací hodina

8.A – 6. vyučovací hodina
8.B – 6. vyučovací hodina

9.A – 6. vyučovací hodina
9.B – 5. vyučovací hodina

Pololetní prázdniny připadají na pátek 3.2.2023 (ve středu 1.2. a ve čtvrtek 2.2. je normální výuka). 

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

Ve čtvrtek 9.2. od 16:30 do 17:30 si rodiče vycházejících žáků mohou vyzvednout přihlášky a zápisové lístky v 1. patře školy v zasedací místnosti. V případě, že se rodiče v tento termín a čas nemohou dostavit, kontaktují výchovnou poradkyni pro II. stupeň Ing. P. Zadákovou na adrese pavla.zadakova@1-zsbenatky.cz

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Pracovní činnosti v 1.A

Dnešní hodinu jsme věnovali modelování sněhuláků a lidské postavy. Všichni jsme se na svou práci soustředili a celou hodinu jsme si krásně užili. Výsledky opravdu stojí za podívání.

Žáci 1.A

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Školníček

Rubriky
Aktuality Školní parlament

5. schůze školního parlamentu

V pátek 20. 1. 2023 proběhla pátá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém lednovém setkání projednali následující body:

  • žádný z učitelů v druhém kole nezískal dostatečný počet hlasů pro nominaci do ankety Zlatý Ámos – parlament zkusí v příštím roce akci lépe připravit
  • ve škole probíhá projektová aktivita k 30. výročí vzniku České republiky
  • zhodnocení lyžařského výcviku
  • bezpečnostní opatření při námrazách na školním dvoře

Další setkání je plánováno na pátek

  1. 2. 2023 ráno.
Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Lyžařský a snowboardový kurz

V neděli 8.1.2022 jsme vyrazili na lyžařský a snowboardový kurz. Vzhledem k tomu, že se ve čtvrtek uzavřel areál na Klínovci, kam pravidelně jezdíme, plno z nás tušilo, že to s pohybem na svahu nebude nijak valné.

V pondělí ráno jsme vyrazili na obhlídku skiareálu a ujistili jsme se, že na lyžování to zatím opravdu moc nevypadá. Cestou zpátky jsme se podívali do Německa a na odpoledne jsme si objednali jízdu parní lokomotivou a historickými vozy. Po obědě jsme vyrazili zpátky do Německa, svezli se vlakem a na chalupu jsme se vrátili těsně po setmění. Po večeři nás čekaly společné seznamovací soutěže (ledolamky), vystoupení „kouzelníka“ a scénky, které si připravily děti. Za pondělí jsme našlapali mimo chalupu celkem 17 km.

Úterní ráno nás přivítalo lehkým sněhovým popraškem.  Dopoledne jsme se přesunuli autobusem na Boží Dar a po turistické značce jsme se dostali na vrchol Klínovce. Cestu z kopce jsme vzali po sjezdovce a zbytky sněhu lákaly k různým radovánkám, které aspoň trošku připomínaly zimu. Oběd byl domluvený na pozdější dobu, a tak nám po něm zbyl čas jenom na hry po okolí – lidské pexeso a Kimovy hry na procvičení paměti. Po večeři přednáška „horské služby” a na závěr trocha teorie z první pomoci. A samozřejmě nemohlo chybět ani praktické procvičení. V úterý máme v nohách 16 km.

Ve středu nám počasí nepřeje a lehce prší. Autobusem se přesouváme do Karlových Varů. Po krátké procházce po městě a rozchodu se rozdělujeme na dvě skupiny. Jedna se přesouvá do bazénového centra a jde se vykoupat. Kdo do bazénu nechtěl vyrazí na detailnější prohlídku kolonády. Po kolonádě vystoupáme a Karlovy Vary obcházíme po okolních kopcích. Kromě hezkých výhledů na město objevujeme i vyvýšenou stezku nad oborou daňku a srnců.  Po návratu a večeři proběhl program v maskách a na závěr opět společné hry. Ve středu nám to kolem Varů vyšlo na 11 km.

Dopoledne jsem vyrazili do Německa na vrchol Fichtelberg, který můžeme každý den pozorovat od chalupy. Sníh také nic, ale za to nám na vrcholu velmi vydatně foukalo. Zvládli jsme vcelku pěkné převýšení a po pozdějším obědě, kdy venku slušně pršelo, jsme udělali aspoň pár her kolem chalupy a před večeří ještě dobrovolné uvnitř. Poslední večer nemohla chybět závěrečná diskotéka. Solidní výšlap a zhruba 10 km.

V pátek dopoledne nás čekalo balení a úklid a krátká procházka (7 km) k větrným elektrárnám, které se nám celý týden točily nad chatou. Po obědě naložení zavazadel a hurá domů.

Za dobu, co jezdíme na lyžák na Klínovec, se nám nestalo, že by se nedalo jezdit celý týden. S počasím bohužel nic moc neuděláme. Přesto doufáme, že si to děti užily a poznaly hory aspoň trochu jinak.