Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Bývalí žáci učí ty současné

Náš bývalý absolvent Jan Martin Válek přišel seznámit žáky 7.A se svým projektem “Hydroponická farma”. Úspěšně absolvoval pražské technické lyceum a nyní je přijat na MFF UK. Poradil nám, jak nejlépe využít hydroponické nádoby, které mohou žáci vyrobit na 3D tiskárně. Nyní se můžeme v rámci pracovních činností pustit do hydroponických pokusů.

Rubriky
Aktuality Aktuality dr.

Pravidelné vycházky v školní družině

Od pondělí 18.9. začínají ve školní družině oblíbené pravidelné vycházky. Vycházka probíhá vždy od 13.00 do 15:00. 

  • Po: 1.A, 3.B, 4.A půl, 4.C
  • Út: 1.C, 3.A, 4.A půl
  • St: 1.B, 4.B půl
  • Čt: 2.A, 2.B, 4.B půl

Děti, které se nemohou zúčastnit, zůstávají v jiném odděleni.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Třídní schůzky prvních ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky prvních ročníků (pouze prvních ročníků) v úterý 19.9. 2023 od 16:00.

Třída 1.A – učebna 36 (první patro budovy školy)

Třída 1.B – budova školní družiny

Třída 1.C – učebna 60 (třetí patro budovy školy)

Třídní učitelky a vedení škly

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Prvňáci a deváťáci společně v Mirákulu

Dnešní ráno jsme nemohli dospat a všichni jsme pospíchali do školy. Naši velcí kamarádi z devátého ročníku pro nás přišli do třídy a společně jsme autobusem vyrazili do parku Mirákulum. Celé dopoledne se o nás všichni vzorně starali, se vším nám pomáhali, užili jsme si i společný oběd. Doma určitě budeme mít o čem vyprávět a na co vzpomínat.

Deváťákům a jejich třídním učitelkám moc děkujeme za krásně prožité dopoledne.

 Žáci prvních tříd

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Běh zámeckým parkem 2023

Propozice: ZDE

Startovní listiny: ZDE

Startovní listiny posílat na e-mail: barbora.dousova@1-zsbenatky.cz

Volná kategorie běží jako poslední v cca.16:20. Registrace těsně před startem na místě. 

Okruhy:

Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Report z adapťáku

Adapťák – den třetí:
Ahoj mami a tati, tak zase píšu. Náš stmelovací pobyt se pomalu přehoupl k závěru. Předposlední den nám neskutečně utekl. Celé dopoledne jsme si museli namáhat hlavičky se zapeklitým fyzikálním problémem, neboli jak ochránit padající vajíčko před rozbitím. K dispozici jsme měli pouze provázek, izolepu, špejli a kousek alobalu. Přičemž tento materiál jsme si mohli ještě dozásobit na jednotlivých stanovištích plněním náležitých úkolů. Projekty byly různé, avšak nikomu z nás se nepodařilo úkol splnit tak, aby vejce “přežilo”. Poučeni z předchozích nezdarů se těšíme na hodiny fyziky, kde si naše další nápady budeme moci vyzkoušet.
Po obědě jsme si sestrojili plavidlo s vydali se na imaginární plavbu lesem, houštím a roštím. Po svačině byl prostor pro vyjádření kreativity při výrobě třídního erbu a na závěr celého dne psaní dopisu do budoucnosti.
Večer se rozloučíme u společného ohně a zítra už nás máte doma.
Tvůj šesťák ❤️

Adapťák – den druhý:
Ahoj mami a tati, zdravíme z adapťáku. Máme se skvěle. Instruktoři z Foxíka mají fakt super program. Dopoledne jsme hráli hry na důvěru. Po obědě jsme si vyzkoušeli, jak se žilo ve středověku a na chvíli se ocitli v roli pána na kterého vydělávají poddaní a nebo naopak bezzemka, či žebráka. Smyslem hry bylo vydělat co nejvíce zlaťáků a my měli na dvě hodiny o zábavu postaráno😉. Před večeří jsme stihli živé pexeso, nebo “ksichtíkovou” tichou poštu. Stále máme spoustu energie, den nekončí tak si necháme slehnout po večeři a hurá na večerní program.
Zdraví tvůj šesťák❤️

Adapťák den první:
Je to tady jsme na druhem stupni a tudíž se musíme trochu otrkat a seznámit s novými třídními, asistenty a spolužáky. Vyrazili jsme do Lužických hor a prostřednictvím her a dobrodružných výzev se snažíme stmelit. Včera jsme se úspěšně přesunuli do ubytovacího zařízení, zorientontovali se ve zdejším rozsáhlém areálu a hurá na oběd. Po poledním klidu nás čekaly seznamovací hry a svačina znovu hry zaměřené na spolupráci, pozornost, rychlost, ale i přesnost. Den utekl jako voda a k večeru, kdy už se trochu ochladilo pár zahřívaček a nakonec rituál při svíčkách na kterém jsme rozebrali naše pocity z nasbíraných zážitků. Zdravíme domů a těšíme se na další dobrodružstv

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM 2023

Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Rozvrh pro žáky 6.ročníků, kteří nejedou na adaptační kurz

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Slavnostní zahájení školního roku

Po roce jsem já, skřítek Školníček, opět vítal nové kamarády. 4. září 2023 se ráno před osmou hodinou na Plajchu sešli rodiče, babičky, dědové, učitelé a hlavně prvňáčci základní školy Husovo náměstí a jejich patroni z devátého ročníku. Na úvod pěvecký sbor starších dětí zazpíval veselou písničku. Paní učitelky prvních ročníků, Mgr. Jaroslava Pivničková, Mgr. Jana Kracíková a Ing. Jaromíra Bohdalová, jmenovaly jednotlivé žáčky svých tříd, aby je jaksepatří představily. Od deváťáků dostaly děti dokonce medaile. Na závěr jsme si společně zazpívali několik známých písniček a prvňáčci se svými učitelkami rozešli do svých tříd.

Pevně věřím, že jak pohodový byl první den, tak pohodová bude celá jejich školní docházka.

Váš Školníček

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Co se dělo ve škole o prázdninách?

Prázdniny jsou za námi, děti si je jistě užily plnými doušky, sportovaly i odpočívaly, nabraly síly na
nový školní rok.
Ve škole se však neodpočívalo, naopak se naplánovaly různé opravy a budování, prostě vše, co se
během školního roku realizovat nedá.
Malovaly se některé třídy, chodby, rekonstruovaly se záchody, rozšiřovalo se hygienické zázemí.
V jedné přízemní třídě proběhla kompletní rekonstrukce podlahy – kromě výměny parket i úprava
kompletního podloží a nahrazení některých trámů novými. Upravila se učebna robotiky a připravil se
prostor pro budoucí jazykovou učebnu kombinovanou s počítačovou učebnou pro první stupeň. Do
září ještě stihneme vyměnit LED trubice v zářivkách v několika třídách. V několika třídách se vyměnily
staré lavice a židle za nové.
Rozsáhlá rekonstrukce budovy č.p. 44 stále probíhá a vzhledem k různým nepředvídatelným
komplikacím a historickému původu budovy se bohužel nestihne dokončit do začátku nového
školního roku tak, jak bylo v plánu. Kolaudace se plánuje na říjen nebo listopad tohoto roku a dvě
třídy našich prvňáčků tak stráví začátek školní docházky improvizovaně v prostorách hlavní budovy
školy. Tím pádem bude rozběh školního roku 2023 / 2024 organizačně náročný, ale pro co nejhladší
průběh vzdělávání udělají zaměstnanci školy vše, co je v jejich silách.
Vzhledem k stále rostoucímu zájmu o naši školu jsme od září 2023 navýšili kapacitu školy na 550 žáků.
To byla nutná podmínka toho, abychom mohli otevřít tři první třídy. I tak je tento počet absolutní
maximum, které je škola schopna pojmout – velikost učeben, kapacita školní jídelny a prakticky
neexistující tělocvična. Naše školní jídelna postupně zvětšila svoji kapacitu z 200 na 440 strávníků. I
přes různá opatření, která v průběhu let přicházejí, je současný stav naprosto hraniční. Kdo
navštěvoval naši školu, ví, že místnost, kterou vedeme jako tělocvičnu, je téměř pro všechny
pohybové aktivity nevhodná. Jsme nuceni využívat sokolovnu, co nejvíce venkovní prostory, zimní
stadion a žáci 2. stupně i NIBE arénu v průběhu dvou měsíců, kdy chodí ZŠ Pražská na zimní stadion
bruslit. V dalších letech nebude situace s počtem žáků přívětivější a my tak stále vzhlížíme k projektu
nové budovy školy Na Kosince.
Vedení školy