Rubriky
Aktuality

Běh zámeckým parkem

Letošní běh zámeckým parkem se uskuteční ve čtvrtek 23.9.2021.

Účastnit se budou pouze benátecké základní školy. 

Propozice: ZDE

Prosíme soutěžící a jejich doprovod, aby se v místě běhu nezdržovali po vyhlášení své kategorie.

Po doběhnutí každé kategorie proběhne vyhlášení, předání medailí a cen pro 3 nejlepší. Předání diplomů a putovních pohárů bude v režii ředitelů škol druhý den.

Rubriky
Aktuality

Rozšíření kroužku Aj

2.ročníky – anglický jazyk – začátečníci se mohou přihlásit do kroužku konaného ve středu v 13.00 – 13.45h
 
Přihlášení: ZDE
Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Nenewtonovská kapalina

Děti si podle instrukcí sami připravily tzv. Nenewtonovskou kapalinu. Speciální je v tom,že se za klidových podmínek chová jako kapalina a pod zvýšeným tlakem jako pevná látka – s trochou šikovnosti z ní lze vytvořit kulička. Vzniklo spousta zabavy a nepořádku 😄

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Všeobecně sportovní kroužek v družině ve spolupráci s HC Benátky

Kroužek začíná v pondělí 20.9.2021.

Od 13:45 do 14:45 na zimním stadionu. Děti budou odcházet z družiny v 13.15. Návrat do družiny cca 15.15. Odchod dětí z družiny na stadion a návrat zpět zajišťují trenéři HC Benátky n/J.
Děti si přinesou: oblečení na led, helmu, brusle (kdo nemá brusle nebo helmu, bude mu zapůjčena na
ledě).

Kroužek je zdarma. Zájemci se mohou přihlašovat u vedoucí školní družiny: Jana Černá, tel. 724 120 717, jana.cerna@1-zsbenatky.cz .

V případě dotazů se můžete obracet na:

  • Václav Haspeklo, tel. 737 410 165 (trenér HC Benátky)
  • Mgr. Zuzana Sovová, tel. 326 316 319, zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz (zástupce ředitele pro 1.stupeň)
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

ZŠ Husovo náměstí vítá své prvňáčky

Prázdniny končí, začíná nový školní rok a pro prvňáčky je 1.září ten nejvýznamnější den. První dojem ze školy, třídy, paní učitelky a nových spolužáků je důležitý.

Žáčky prvních tříd i jejich rodiče na Plajchu slavnostně přivítal náš Školníček a poté i pan starosta Benátek PhDr. Karel Bendl, ředitel školy Mgr. Radek Dostál a zástupkyně ředitele pro první stupeň Mgr. Zuzana Sovová.

Jednotlivé třídy pak nastupovaly na podium i se svými deváťáky a vítaly je paní učitelky třídní – za 1.A Mgr. Jitka Svobodová, 1B. Mgr. Jana Cyrany. Žáci devátých ročníků předali svým svěřencům stylovou medaili z 3D tiskárny a pak už se děti odebraly do svých kmenových tříd, kde si mohly najít své místečko k sezení a kde na ně čekal balíček školních potřeb jako dárek a učebnice, které budou v první třídě potřebovat. S paní učitelkou si ještě pověděli pár informací a potom už se rozloučili. První den je krátký, přesto jedinečný.

Všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům naší školy přejeme hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce!

Zaměstnanci ZŠ Husovo náměstí

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Úvodní třídní schůzky 6.A a 6.B

Úvodní třídní schůzky 6.A a 6.B se uskuteční v pondělí 13.9.2021 od 16:00.
 
6.A – učebna 53 (2.patro)
6.B – učebna 62 (3.patro)
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Přihlašování do školní jídelny

V současné době máme ještě několik volných míst ve školní jídelně. Pro přihlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Šárku Hlaváčovou (https://1zsbenatky.cz/jidelna/kontakt/

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Volná místa ve školní družině

V současné době máme ve školní družině ještě několik volných míst. V případě zájmu o školní družinu kontaktujte vedoucí školní družiny Janu Černou – nejlépe do 10.9.2021. (https://1zsbenatky.cz/druzina/personalni-obsazeni/). Platí pro všechny žáky prvního stupně. 

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Kódy do elektronické ŽK pro 2.stupeň

Od úterý 7.9.2021 jsou funkční nové (museli jsme nově generovat) kódy pro elektronickou ŽK. V případě potíží kontaktujte, prosím, třídní učitelky / učitele. 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Úvodní slovo vedení školy

Vážení rodiče, příznivci školy, milí žáci,

máme za sebou letní prázdniny, které byly jako vždy krátké. Přesto věříme, že jste si odpočinuli a
načerpali plno sil do nového školního roku 2021 / 2022.

Ve škole jsme se přes prázdniny nenudili. Jako každý rok bylo nutné provést plno úprav – vymalovat
vybrané třídy a společné prostory, v potřebných místnostech opravit parkety a někde bylo nutné je
kompletně vyměnit, proběhla revize tabulí a instalace nových. Standardně se provedla revize IT
techniky, nákup a výměna nových zařízeních.

V přípravném týdnu proběhla výzdoba tříd a chodeb, kompletace pomůcek, stěhování a příprava na
začátek školního roku.

Od nového školního roku přecházíme na 2.stupni na elektronické žákovské knížky. Věříme, že se
rychle zaběhnou a že se jejich používání osvědčí. Stejně tak došlo k rozšíření povinně volitelných
předmětů. V tomto trendu chceme dále pokračovat a žáky ještě lépe připravovat na reálný život.
V rámci školního vzdělávací programu byla posílena výuka informatiky – přidány hodiny v 4., 8. a 9.
ročníku.

Do pedagogického sboru se vrátila po mateřské dovolené na 1. stupeň Mgr. Markéta Radimáková, na
2. stupeň byla přijata aprobovaná vyučující jazyků Mgr. Blanka Mlejnková. Stejně tak se nám rozšířily
týmy asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny i pracovnic školní jídelny. V současné době ve
škole pracuje 48 pedagogických a 13 nepedagogických pracovníků.

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu školy a aktuálně usilovně pracujeme na jejím
navýšení.

Naším největším cílem je uskutečnění navrhovaného projektu rozšíření školy o novou budovu 1.
stupně, sportovní haly, školní jídelny a atletického areálu.

Všichni doufáme, že následující školní rok bude co nejméně ovlivněn epidemiologickou situaci,
budeme všichni moci do školy chodit pravidelně bez přerušování a vše proběhne co nejklidněji.
Mgr. Zuzana Sovová
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Václav Burkovec