Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Školní poradenské pracoviště

9. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 24.5. 2018 proběhla devátá schůze školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém devátém setkání projednali následující body:
– stav dívčích i chlapeckých toalet ve 2. patře školy
– přístřešek na školním dvoře – ve třídách bude projednáno, zda a jak se žáci chtějí podílet na jeho vybavení a vnitřní výzdobě
– připomenutí schránky důvěry u pracovny školní psycholožky – je třeba u vzkazu nechat nějaký kontakt na sebe pro možnou odpověď
– zhodnocení programů organizace Semiramis (žáci je vnímají jako zajímavé) a průběhu Dne Země

Další setkání je plánováno na středu 20.6. 2018.

 

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Taneční soutěž v 5.A

V rámci hodiny hudební výchovy si pět skupin žáků připravilo taneční vystoupení. Soutěžily tři skupiny dívek a dvě chlapecké. Děti se inspirovaly moderními trendy a předvedly fantastické taneční výkony. I když všechny skupiny ukázaly to nejlepší, co mohly, s velkým náskokem vyhráli Max Jelínek s Filipem Doušou. Jejich vystoupení bylo téměř profesionální. Gratulujeme.

Mgr. Jana Vonášková

Rubriky
Aktuality Aktuality 2.st.

Výlet s MěCKP

Výlet s klienty MěCKP na Svatou Horu u Příbrami.

Foto:

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Hudba je radost

První stupeň se zúčastnil hudebního programu ” Hudba je radost ” s houslistkou Věrou Eretovou.

Foto: