Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Běh zámeckým parkem

Loni se běh kvůli epidemiologické situaci nekonal, ale letos jsme si to vynahradili. Po roční pauze byli běžci natěšeni a my také. Zorganizovat letošní běh tak, aby vyhovoval všem předpisům a doporučením, nebylo jednoduché.

Nakonec se účastnily pouze benátecké školy ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská a ZŠ Otevřeno. Soutěžilo se tentokrát jen v pěti kategoriích, a to I. kategorie prvňáčci, II. kategorie druháci a třeťáci, III. kategorie čtvrťáci a páťáci, ve IV. kategorii běhaly šesté a sedmé ročníky a v V. kategorii pak ti nejstarší, osmé a deváté ročníky, vždy chlapci a dívky zvlášť. Vyhlášení vítězů proběhlo vždy hned po doběhnutí, a tak se závodníci ani fanoušci nehromadili na jednom místě.

Mladší závodníci si všichni odnesli pamětní medaile a všichni dostali nově i znovu použitelný kelímek s připomínkou Běhu zámeckým parkem. Vítězové pak získali samozřejmě navíc medaile a hodnotné ceny. Následující den proběhlo na všech třech školách dodatečné předání diplomů vítězům.

Výsledky závodu, především u chlapců, jsou letos téměř jednoznačné. Základní škola Husovo náměstí si po letech vybojovala oba putovní poháry, jak za dívky, tak za chlapce!! 

Za naši školu první místa získali: Pepa Čáslavský, Maruška Čáslavská, Kryštof Lejsek, Gabča Dlasková, Amálka Divišová, Matěj Přibyl a Tomáš Dlask. 

Přehled výsledků: ZDE

Na všechny účastníky běhu jsem patřičně hrdí a moc jim gratulujeme.

Pořadí škol: 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Platby za starší kroužky

Platby za kroužky, které se v minulém a předminulém školním roce neuskutečnily, je nutné vyřešit co nejdříve, nejpozději do prosince 2021.

Informace na e-mailu: sekretariat@1-zsbenatky.cz 

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Nenewtonovská kapalina

Děti si podle instrukcí sami připravily tzv. Nenewtonovskou kapalinu. Speciální je v tom,že se za klidových podmínek chová jako kapalina a pod zvýšeným tlakem jako pevná látka – s trochou šikovnosti z ní lze vytvořit kulička. Vzniklo spousta zabavy a nepořádku 😄

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

ZŠ Husovo náměstí vítá své prvňáčky

Prázdniny končí, začíná nový školní rok a pro prvňáčky je 1.září ten nejvýznamnější den. První dojem ze školy, třídy, paní učitelky a nových spolužáků je důležitý.

Žáčky prvních tříd i jejich rodiče na Plajchu slavnostně přivítal náš Školníček a poté i pan starosta Benátek PhDr. Karel Bendl, ředitel školy Mgr. Radek Dostál a zástupkyně ředitele pro první stupeň Mgr. Zuzana Sovová.

Jednotlivé třídy pak nastupovaly na podium i se svými deváťáky a vítaly je paní učitelky třídní – za 1.A Mgr. Jitka Svobodová, 1B. Mgr. Jana Cyrany. Žáci devátých ročníků předali svým svěřencům stylovou medaili z 3D tiskárny a pak už se děti odebraly do svých kmenových tříd, kde si mohly najít své místečko k sezení a kde na ně čekal balíček školních potřeb jako dárek a učebnice, které budou v první třídě potřebovat. S paní učitelkou si ještě pověděli pár informací a potom už se rozloučili. První den je krátký, přesto jedinečný.

Všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům naší školy přejeme hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce!

Zaměstnanci ZŠ Husovo náměstí

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Úvodní třídní schůzky 6.A a 6.B

Úvodní třídní schůzky 6.A a 6.B se uskuteční v pondělí 13.9.2021 od 16:00.
 
6.A – učebna 53 (2.patro)
6.B – učebna 62 (3.patro)
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Přihlašování do školní jídelny

V současné době máme ještě několik volných míst ve školní jídelně. Pro přihlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Šárku Hlaváčovou (https://1zsbenatky.cz/jidelna/kontakt/

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Kódy do elektronické ŽK pro 2.stupeň

Od úterý 7.9.2021 jsou funkční nové (museli jsme nově generovat) kódy pro elektronickou ŽK. V případě potíží kontaktujte, prosím, třídní učitelky / učitele. 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Úvodní slovo vedení školy

Vážení rodiče, příznivci školy, milí žáci,

máme za sebou letní prázdniny, které byly jako vždy krátké. Přesto věříme, že jste si odpočinuli a
načerpali plno sil do nového školního roku 2021 / 2022.

Ve škole jsme se přes prázdniny nenudili. Jako každý rok bylo nutné provést plno úprav – vymalovat
vybrané třídy a společné prostory, v potřebných místnostech opravit parkety a někde bylo nutné je
kompletně vyměnit, proběhla revize tabulí a instalace nových. Standardně se provedla revize IT
techniky, nákup a výměna nových zařízeních.

V přípravném týdnu proběhla výzdoba tříd a chodeb, kompletace pomůcek, stěhování a příprava na
začátek školního roku.

Od nového školního roku přecházíme na 2.stupni na elektronické žákovské knížky. Věříme, že se
rychle zaběhnou a že se jejich používání osvědčí. Stejně tak došlo k rozšíření povinně volitelných
předmětů. V tomto trendu chceme dále pokračovat a žáky ještě lépe připravovat na reálný život.
V rámci školního vzdělávací programu byla posílena výuka informatiky – přidány hodiny v 4., 8. a 9.
ročníku.

Do pedagogického sboru se vrátila po mateřské dovolené na 1. stupeň Mgr. Markéta Radimáková, na
2. stupeň byla přijata aprobovaná vyučující jazyků Mgr. Blanka Mlejnková. Stejně tak se nám rozšířily
týmy asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny i pracovnic školní jídelny. V současné době ve
škole pracuje 48 pedagogických a 13 nepedagogických pracovníků.

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu školy a aktuálně usilovně pracujeme na jejím
navýšení.

Naším největším cílem je uskutečnění navrhovaného projektu rozšíření školy o novou budovu 1.
stupně, sportovní haly, školní jídelny a atletického areálu.

Všichni doufáme, že následující školní rok bude co nejméně ovlivněn epidemiologickou situaci,
budeme všichni moci do školy chodit pravidelně bez přerušování a vše proběhne co nejklidněji.
Mgr. Zuzana Sovová
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Václav Burkovec

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Hesla – elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, 

omlouváme se, ale v současné době nefungují hesla do elektronické ŽK. Na opravě se pracuje a včas budeme informovat o nápravě. Zatím se, prosím, nepřihlašujte.

Děkujeme za pochopení. 
Vedení školy

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Harmonogram prvních dnů ve škole

1.A + 1.B

 • Středa 1.9.2021
  • Sraz v 7:45 na slavnostní zahájení školního roku na Plajchu nebo v Záložně (dle počasí).
  • Po slavnostním zahájení přesun do třídy s třídní učitelkou (na jednoho žáka jeden člen doprovodu).
  • Konec vyučování přibližně v 9:00.
 • Čtvrtek 2.9.2021 (adaptační dny)
  • První dvě hodiny vyučování, bez svačiny (konec v 9:35).
 • Pátek 3.9.2021 (adaptační dny)
  • První dvě hodiny, se svačinou (konec v 10:00).
 • Pondělí 6.9.2021
  • První tři hodiny, se svačinou (konec v 10:40)
 • Úterý 7.9.2021
  • Od úterý vše dle rozvrhu.

9.A + 9.B

 • Středa 1.9.2021
  • Sraz v 7:30 na Plajchu před slavnostním zahájením školního roku.
  • Po slavnostním zahájení přesun do kmenové třídy.
 • Čtvrtek 2.9.2021
  • První 3 hodiny třídnické práce.
  • Od čtvrté hodiny dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).

2. až 8. ročník

 • Středa 1.9.2021
  • Úvodní hodina od 7:55 v kmenové třídě.
 • Čtvrtek 2.9.2021
  • První 3 hodiny třídnické práce.
  • Od čtvrté hodiny dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

Školní jídelna

Středa 1.9.2021

 • Výdej obědů od 10:00 do 12:00

Od čtvrtka 2.9.2021 normální provoz za dodržení hygienických doporučení. Žádáme rodiče, aby do školní jídelny vůbec nevstupovali. Výdej obědů pro nemocné žáky první den nemoci v době od 11:15 do 11:35.

Školní družina

Od 1.9.2021 v plném provozu

Testování dětí

1.9.2021

 • 2. až 9. ročník

2.9.2021

 • 1. ročník

6.9.2021

 • 1. až 9. ročník

9.9.2021

 • 1. až 9. ročník

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Minulý školní rok jsme testování dětí zvládli bez problémů a věříme, že i začátek dalšího školního roku bude bez komplikací. Děkujeme všem rodičům, že nám v tomto směru důvěřujete.

V případě dotazů ohledně testování kontaktuje přímo vedení školy.

Mgr. Dostál Radek – 326 316 319 / radek.dostal@1-zsbenatky.cz
Mgr. Zuzana Sovová (zástupkyně pro 1.stupeň) – 326 316 319 / zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz
Mgr. Václav Burkovec (zástupce pro 2. stupeň) – 326 316 319 / burkovecv@1-zsbenatky.cz