Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Ponožkový den

21.3. je Světový den Downova syndromu a z něho vyplývající ,,Ponožkový den”. Zvolené datum nemá nic společného s 1. jarním dnem – bylo stanoveno proto, že Downům syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu.
Lidé po celém světě si v tento den poruchu připomínají a nosí každou jinou pokožku. Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmenko X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých.
Naše škola vyjádřila lidem s DS svoji podporu 23.3.2023.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Jeskynní malby

Při hodině VV si žáci ze 4.B vyzkoušeli jeskynní malby. Propojili jsme tak učivo vlastivědy – pravěk s výtvarnou výchovou.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Školníček 2023

Ahoj děti a dospěláci,

máme  za sebou naší předzápisovou akci!!
Ve středu 22.3.2023 jsem se s  radostí u nás ve škole setkal s předškoláčky a jejich doprovodem.

Děti si vyzkoušely svojí šikovnost, postřeh, důvtip i obratnost při plnění úkolů, se kterými jim pomáhali moji kamarádi  skřítci.  Zároveň se budoucí prvňáčci seznámili se školním prostředím a při zápisu se tu u nás budou jistě cítit jako doma.

Doufám, že se jim u nás ve škole líbilo, a moc se těším, až je budu moci v září přivítat.

Váš Školníček

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Program “Muzeum na cestách v 5.C”

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Ponožkový den

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Přírodovědná praktika – vlnostroj

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Návštěva z benáteckého muzea

V úterý 14.3. 2023 nás navštívila paní Náhlovská z benáteckého muzea. Připravila si pro nás program Muzeum na cestách. Přinesla si s sebou kufr se spoustou exponátů, skládaček a kostýmů. Nejdříve jsme si pověděli základní informace o muzeu a vyplnili jsme si badatelský list. Poté jsme si ve skupinách složili několik skládaček, každý jsme si vyrobil pečeť, zkusili si vyplnit evidenční list a celý program jsme zakončili módní přehlídkou. Žáci ze 4.A

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Čtenář roku

Městská knihovna Benátky nad Jizerou udělila naší žákyni Báře Š. ze 4.A diplom za ČTENÁŘE ROKU.
Čtení knih patří k její velké zalíbě a za minulý rok jich přečetla neuvěřitelné množství.
Gratulujeme!

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Plavání 2.A a 2.B

V tomto týdnu již podruhé vyrazily děti z druhých tříd na výuku plavání do bazénu v Brandýse nad Labem. Rozřazeni do skupin se učily různým stylům plavání, a to hlavně formou hry. Ke konci se ti nejodvážnější vydali na třímetrový můstek a skočili do vody. Skákalo se i z menšího můstku, nebo také jen ze břehu bazénu.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Zápis do prvních tříd školního roku 2023 / 2024

K zápisu do první třídy se musí dostavit každé dítě, které k 31.8.2023 dovrší věku 6 let.

Termín zápisu: 4.dubna 2023

Žádáme všechny rodiče, aby se před příchodem na zápis zapsali v rezervačním systému na konkrétní čas.

Rezervační systém: ZDE

Potřebné dokumenty

Dokumenty si můžete připravit před zápisem. K dispozici budou i na místě při zápisu. 

S sebou k zápisu přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz pro potvrzení správnosti údajů
  • doklady o povolení k trvalému pobytu, pokud jste občan státu mimo EU

Náhradní termín zápisu po telefonické dohodě na čísle 326 316 319 – Mgr. Zuzana Sovová (zástupkyně ředitele školy pro 1.stupeň). 

O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce zažádat nejpozději do 31.5.2023. Pokud zvažujete odklad a uvítáte konzultaci s naší školní psycholožkou Mgr. Blankou Zemanovou, neváhejte se na ni obrátit (psycholog@1-zsbenatky.cz).

V případě, že jste rozhodnutí zažádat o odklad, je nutné doručit:

  • žádost o odklad školní docházky (na webových stránkách školy)
  • vyjádření od pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
  • vyjádření od dětského lékaře
  • kopii rodného listu

Školní psycholožka se s Vámi ráda setká i v případě, že již víte, že Váš předškolák do
1. třídy nastoupí, ale z nějakého důvodu bude potřebovat větší podporu, např. asistenta pedagoga.

Akce „Školníček“

 pro všechny předškoláky a jejich rodiče se koná 22.3.2023 od 16.00 hodin v budově školy.

Skřítek Školníček se na Vás, milé děti, moc těší.

Děkujeme za spolupráci.
Vedení a zaměstnanci školy