Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Husovo race 2022

Poslední týden školy – komu by se chtělo se učit? Tak tedy budeme sportovat.

Tradiční Husovo race se tentokrát nekonalo v podzámecké parku, ale trasa vedla od Loděnice přes revitalizovanou oblast kolem slepého ramena Jizery. Na děti (5.- 9. ročník a ukrajinské děti z adaptační skupiny) čekalo celkem 11 vychytaných stanovišť, kde museli plnit nejrůznější sportovní i méně sportovní úkoly: stříleli ze vzduchovky a z luku, chodili na chůdách, vyzkoušeli si spikeball i udržet rovnováhu na slackline, ukázali kondici na workoutovém hřišti, házeli na terč, zaplavali si v Jizeře. Kdo se nechtěl koupat, mohl vzdálenost přejet na paddleboardu (někdo se bohužel koupat nechtěl, a přesto se na boardu převrátil a vykoupal se i v oblečení – prostě drsný závod).

Nikdo naštěstí nepřišel k žádné úhoně, naopak byly děti nadšené a spokojené ze svých sportovních výkonů. Příští rok posuneme laťku zase o něco výš co se obtížnosti úkolů týká – ať to má grády.

Už teď se těšíme.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Předání map Benátek ukrajinským dětem

Ve čtvrtek 23. června se vydali čtyři zástupci pátých tříd do adaptační skupiny pro ukrajinské děti. Nesli jim dárek – vlastnoručně vyrobené mapky Benátek a okolí s vyznačenými místy, která by nově příchozí v našem městě neměli minout. České děti tak těm ukrajinským doporučily k návštěvě nově opravené benátecké koupaliště, muzeum hraček na zámku, ale i všechna dětská hřiště, Loděnici a různá sportoviště. Nezapomněly ani na blízkou rezervaci pro zubry a dražický hrad. S dorozuměním dětem pomohly ukrajinské paní učitelky i Karina z 5.B, která sama pochází z ukrajinské rodiny.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Seznam přijatých žáků z Ukrajiny

Seznam přijatých řáků z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023

ZŠ Husovo náměstí 55: ZDE

ZŠ Pražská: ZDE

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Organize ZŠ a ŠD poslední týden školního roku 2021/2022

Pondělí 27.9.
Všichne třídy 1. – 3. hodina třídnické práce, jinak vše dle rozvrhu.
 
Úterý 28.9.
 • 1. stupeň
  • třídnické práce, práce se třídou – dle pokynů třídních vyučujících
  • konec vyučování v 11:35
 • 2. stupeň (+5.A,5.B)
  • sportovní den Husovo rae 2022
  • konec vyučování v 12:30
  • nulté hodiny nejsou. 
Středa 29.9.
Generálka na závěrečnou slavnost od 10:00, třídy s třídním vyučujícím.
 • 1. stupeň – konec vyučování v 11:35
 • 2. stupeň – konec v 12:30
 • 9.A + 9.B slavnostní oběd v 13:30
 • Od 17:00 závěrečnáslavnost.

Čtvrtek 30.9.
Vysvědčení

 

POZOR!!
Provoz ŠD bude dne 30.6. ukončen v 15.00 hodin.

 
Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Pozvánka na závěrečnou slavnost

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Informační schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd – připomenutí

Vážení rodiče,
zveme Vás na informační schůzku k nástupu vašeho dítěte do 1. třídy, která se uskuteční ve středu 22. června 2022 v budově školy od 16.00 hodin (vstup hlavním vchodem).
Během schůzky budete seznámeni s třídní učitelkou a obdržíte veškeré informace o pomůckách, které bude vaše dítě do školy potřebovat. Zároveň budete moct vyplnit přihlášku do školní družiny a do školní jídelny.
Rozdělení dětí do tříd 1.A a 1.B bude oznáměno v den schůzky. 
Prosíme účast bez dětí. 
Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy
Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Myslivecký den

Myslivecký spolek Benátky nad Jizerou si pro nás na pátek 17.6. v Hájovně v lese Okrouhlík připravil myslivecký den, jelikož červen je měsíc myslivosti.
Rozdělili jsme se do několika skupin a postupně jsme obešli několik stanovišť. Při procházce po lese jsme se dozvěděli o myslivosti, lesnictví, povídali jsme si na téma péče o zvěř, zoologie a kynologie, dozvěděli jsme se o mysliveckých zvycích a tradicích, poslechli jsme si myslivecké troubení a někteří žáci si dokonce zkusili též zahrát na hudební nástroj. Největší úspěch měla střelba ze vzduchovky a nakonec jsme si opekli buřty. Všichni jsme si dopoledne strávené v lese užili. Děkujeme!
3.A, 3.B a 4.C

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Školní výlet prvňáčků

Ve čtvrtek 9.6. byly děti z 1.A a 1.B se svými učitelkami a asistentkami na školním výletě. Cílem bylo Kokořínsko. Předpověď počasí příznivá moc nebyla, ale nakonec spadlo pouze pár kapek, tak to bylo super. Trasa vedla lesem, skalními bludišti a různými přírodními zákoutími. Děti zde viděly např. památník mistra Jana Husa, skalní byt, zmenšeninu hradu Kokořín, odpočívadlo s obrovskou muchomůrkou červenou a krásné ptačí budky – domečky. Následující týden ve středu 15.6. se opět obě první třídy vydaly na výlet, tentokrát na Klokočské skály. Zde prošly skalními průchody, prolezly všechna zákoutí jeskyně Postojna a došly k zřícenině hradu Rotštejn, kde si vyslechly od průvodkyně čertí pohádku o tom jak vznikla Svatojánská postýlka. Oba výlety si náramně užily a už se těší na další.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Vesmír v 5.A

V přírodovědě jsme probírali kapitolu  Vesmír. Paní učitelka nám nabídla témata, na která jsme si připravili referáty. Týkaly se planet, hvězd a souhvězdí, známých astronautů a fyziků. Tvořili jsme prezentace na počítači, nebo velké plakáty, nebo jsme napsali referát na papír. Naše práce jsme doplnili obrázky, popisy a zajímavostmi a potom jsme je spolužákům představovali. Někteří vytvořili i kvízy, takže jsme si i zasoutěžili. Kája Kučerová si vybrala na referát Isaaca Newtona a předvedla nám ve třídě několik pokusů, které ukazovaly některé Newtonovy zákony.

Téma Vesmír jsme využili i ve výtvarné výchově. Temperami a gelovými fixami jsme namalovali každý svoje hvězdné znamení. Podívejte se, že se nám to skutečně pěkně povedlo.
Na závěr tématu o vesmíru jsme šli do hvězdárny v Benátkách nad Jizerou. Majitel nám povídal o vesmíru. Potěšilo nás, že jsme si hodně informací pamatovali z našich prezentací. Přesto jsme se ještě dozvěděli mnoho zajímavostí. Dívali jsme se dalekohledem na oblohu a pozorovali jsme Slunce a jeho sluneční skvrny. Krásně jsme si zopakovali všechno, co jsme se dozvěděli o vesmíru.
Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st.

Pozdrav z Benecka

V úterý nám celé odpoledne pršelo, ale nám to nevadilo, soutěžili jsme ve zručnosti, postřehu a důvtipu a zažili jsme spoustu legrace.
 Ve středu jsme využili slunečného počasí a vyrazili jsme na celodenní výlet za krásami Benecka. Navštívili jsme farmu Hucul a rozhlednu Žalý. Po dvacetikilometrové túře jsme unavení, ale spokojení dorazili zpátky do chaty.