Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Všeobecně sportovní kroužek v družině ve spolupráci s HC Benátky

Kroužek začíná v pondělí 20.9.2021.

Od 13:45 do 14:45 na zimním stadionu. Děti budou odcházet z družiny v 13.15. Návrat do družiny cca 15.15. Odchod dětí z družiny na stadion a návrat zpět zajišťují trenéři HC Benátky n/J.
Děti si přinesou: oblečení na led, helmu, brusle (kdo nemá brusle nebo helmu, bude mu zapůjčena na
ledě).

Kroužek je zdarma. Zájemci se mohou přihlašovat u vedoucí školní družiny: Jana Černá, tel. 724 120 717, jana.cerna@1-zsbenatky.cz .

V případě dotazů se můžete obracet na:

 • Václav Haspeklo, tel. 737 410 165 (trenér HC Benátky)
 • Mgr. Zuzana Sovová, tel. 326 316 319, zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz (zástupce ředitele pro 1.stupeň)
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

ZŠ Husovo náměstí vítá své prvňáčky

Prázdniny končí, začíná nový školní rok a pro prvňáčky je 1.září ten nejvýznamnější den. První dojem ze školy, třídy, paní učitelky a nových spolužáků je důležitý.

Žáčky prvních tříd i jejich rodiče na Plajchu slavnostně přivítal náš Školníček a poté i pan starosta Benátek PhDr. Karel Bendl, ředitel školy Mgr. Radek Dostál a zástupkyně ředitele pro první stupeň Mgr. Zuzana Sovová.

Jednotlivé třídy pak nastupovaly na podium i se svými deváťáky a vítaly je paní učitelky třídní – za 1.A Mgr. Jitka Svobodová, 1B. Mgr. Jana Cyrany. Žáci devátých ročníků předali svým svěřencům stylovou medaili z 3D tiskárny a pak už se děti odebraly do svých kmenových tříd, kde si mohly najít své místečko k sezení a kde na ně čekal balíček školních potřeb jako dárek a učebnice, které budou v první třídě potřebovat. S paní učitelkou si ještě pověděli pár informací a potom už se rozloučili. První den je krátký, přesto jedinečný.

Všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům naší školy přejeme hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce!

Zaměstnanci ZŠ Husovo náměstí

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Přihlašování do školní jídelny

V současné době máme ještě několik volných míst ve školní jídelně. Pro přihlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Šárku Hlaváčovou (https://1zsbenatky.cz/jidelna/kontakt/

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Volná místa ve školní družině

V současné době máme ve školní družině ještě několik volných míst. V případě zájmu o školní družinu kontaktujte vedoucí školní družiny Janu Černou – nejlépe do 10.9.2021. (https://1zsbenatky.cz/druzina/personalni-obsazeni/). Platí pro všechny žáky prvního stupně. 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Úvodní slovo vedení školy

Vážení rodiče, příznivci školy, milí žáci,

máme za sebou letní prázdniny, které byly jako vždy krátké. Přesto věříme, že jste si odpočinuli a
načerpali plno sil do nového školního roku 2021 / 2022.

Ve škole jsme se přes prázdniny nenudili. Jako každý rok bylo nutné provést plno úprav – vymalovat
vybrané třídy a společné prostory, v potřebných místnostech opravit parkety a někde bylo nutné je
kompletně vyměnit, proběhla revize tabulí a instalace nových. Standardně se provedla revize IT
techniky, nákup a výměna nových zařízeních.

V přípravném týdnu proběhla výzdoba tříd a chodeb, kompletace pomůcek, stěhování a příprava na
začátek školního roku.

Od nového školního roku přecházíme na 2.stupni na elektronické žákovské knížky. Věříme, že se
rychle zaběhnou a že se jejich používání osvědčí. Stejně tak došlo k rozšíření povinně volitelných
předmětů. V tomto trendu chceme dále pokračovat a žáky ještě lépe připravovat na reálný život.
V rámci školního vzdělávací programu byla posílena výuka informatiky – přidány hodiny v 4., 8. a 9.
ročníku.

Do pedagogického sboru se vrátila po mateřské dovolené na 1. stupeň Mgr. Markéta Radimáková, na
2. stupeň byla přijata aprobovaná vyučující jazyků Mgr. Blanka Mlejnková. Stejně tak se nám rozšířily
týmy asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny i pracovnic školní jídelny. V současné době ve
škole pracuje 48 pedagogických a 13 nepedagogických pracovníků.

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu školy a aktuálně usilovně pracujeme na jejím
navýšení.

Naším největším cílem je uskutečnění navrhovaného projektu rozšíření školy o novou budovu 1.
stupně, sportovní haly, školní jídelny a atletického areálu.

Všichni doufáme, že následující školní rok bude co nejméně ovlivněn epidemiologickou situaci,
budeme všichni moci do školy chodit pravidelně bez přerušování a vše proběhne co nejklidněji.
Mgr. Zuzana Sovová
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Václav Burkovec

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Harmonogram prvních dnů ve škole

1.A + 1.B

 • Středa 1.9.2021
  • Sraz v 7:45 na slavnostní zahájení školního roku na Plajchu nebo v Záložně (dle počasí).
  • Po slavnostním zahájení přesun do třídy s třídní učitelkou (na jednoho žáka jeden člen doprovodu).
  • Konec vyučování přibližně v 9:00.
 • Čtvrtek 2.9.2021 (adaptační dny)
  • První dvě hodiny vyučování, bez svačiny (konec v 9:35).
 • Pátek 3.9.2021 (adaptační dny)
  • První dvě hodiny, se svačinou (konec v 10:00).
 • Pondělí 6.9.2021
  • První tři hodiny, se svačinou (konec v 10:40)
 • Úterý 7.9.2021
  • Od úterý vše dle rozvrhu.

9.A + 9.B

 • Středa 1.9.2021
  • Sraz v 7:30 na Plajchu před slavnostním zahájením školního roku.
  • Po slavnostním zahájení přesun do kmenové třídy.
 • Čtvrtek 2.9.2021
  • První 3 hodiny třídnické práce.
  • Od čtvrté hodiny dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).

2. až 8. ročník

 • Středa 1.9.2021
  • Úvodní hodina od 7:55 v kmenové třídě.
 • Čtvrtek 2.9.2021
  • První 3 hodiny třídnické práce.
  • Od čtvrté hodiny dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

Školní jídelna

Středa 1.9.2021

 • Výdej obědů od 10:00 do 12:00

Od čtvrtka 2.9.2021 normální provoz za dodržení hygienických doporučení. Žádáme rodiče, aby do školní jídelny vůbec nevstupovali. Výdej obědů pro nemocné žáky první den nemoci v době od 11:15 do 11:35.

Školní družina

Od 1.9.2021 v plném provozu

Testování dětí

1.9.2021

 • 2. až 9. ročník

2.9.2021

 • 1. ročník

6.9.2021

 • 1. až 9. ročník

9.9.2021

 • 1. až 9. ročník

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Minulý školní rok jsme testování dětí zvládli bez problémů a věříme, že i začátek dalšího školního roku bude bez komplikací. Děkujeme všem rodičům, že nám v tomto směru důvěřujete.

V případě dotazů ohledně testování kontaktuje přímo vedení školy.

Mgr. Dostál Radek – 326 316 319 / radek.dostal@1-zsbenatky.cz
Mgr. Zuzana Sovová (zástupkyně pro 1.stupeň) – 326 316 319 / zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz
Mgr. Václav Burkovec (zástupce pro 2. stupeň) – 326 316 319 / burkovecv@1-zsbenatky.cz

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st.

Informační schůzka pro rodiče žáků 3.A (3.A pro školní rok 2021/2022)

Vážení rodiče,
 
zveme Vás na informační schůzku z důvodu změny třídní učitelky. Schůzka se uskuteční dne 1.9.2021 od 16.00 v učebně třídy 3.A.
 
Vedení školy
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Školní rok 2021/2022

V současné době pracujeme na přípravě školního roku 2021/2022 tak, abychom byli schopni rychle a pružně reagovat na vývoj epidemiologické situace v ČR. Veškeré informace, které máme aktuálně z MŠMT mají doporučující charakter a odkazují se na vývoj situace v ČR. Věříme, že celý školní rok proběhne bez velkých komplikací a výuka a celý provoz školy budou co nejméně ovlivněny.

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Co se událo v oblasti prevence

Na školní rok 2020-2021 byl plánován preventivní program O2 Chytrá škola zaměřený na prostředí online světa. Přednáška pro učitele se uskutečnila v březnu online formou a učitelé se dozvěděli mnoho užitečných informací. Programy pro žáky 3. a 4.ročníků už naštěstí mohly proběhnout prezenční formou. Divadelní představení od Divadelty bylo odehráno ke konci května v záložně a děti měly možnost vidět nebezpečí sociálních sítí. Příběh byl poutavý a doufáme, že dětem v mnohém otevřel oči.

 V červnu se konaly přednášky pro žáky 8. a 9. ročníků. Byly zaměřeny na vznik závislosti na sociálních sítí a jak z toho ven.

Přednášky pro letošní 5., 6. a 7. ročníky jsme byli nuceni odložit na září 2021, stejně tak plánovanou přednášku pro rodiče žáků.

Distanční výuka v tomto školním roce přerušila i dopravní výchovu 4.ročníků. Ani o tu však žáci nepřijdou a uskuteční se na přelomu září a října v příštím školním roce.

Nedílnou součástí prevence v tomto školním roce byly již tradiční přednášky o dospívání od MP Education. Přednášky pro dívky 6. ročníků proběhly on-line formou a jako každý rok měly velký úspěch. V měsíci červnu se pak uskutečnily již prezenční formou přednášky pro chlapce a dívky 7. ročníků. Žáci měli tak dostatek prostoru pro dotazy a diskusi. Chlapci 6. ročníků se na přednášku mohou těšit v příštím školním roce.

Za největší úspěch v oblasti prevence považujeme uskutečněné ozdravné pobyty žáků 1. a 2. stupně. Žáci měli konečně možnost sejít se i mimo školní prostředí a zažít aktivity, které stmelují kolektiv ze všeho nejvíc.

Mgr. Zuzana Sovová

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Barevné středy

V letošním školním roce jsme realizovali celoroční soutěž pro všechny třídy, která měla název „Barevné středy“. Jednalo se o preventivní program, jehož cílem bylo motivovat žáky ke společné aktivitě, která měla podpořit dobré fungování kolektivu a vzájemnou komunikaci mezi spolužáky.

V měsících říjen až květen byla určena vždy jedna konkrétní středa, která měla svou barvu. Jednalo se o barvy modrá, zelená, červená, bílá, černá, oranžová, žlutá, růžová nebo fialová. Podstatou bylo přijít do školy v oblečení dané barvy, a to co nejvíce žáků ze třídy včetně vyučujícího.

Během roku nám realizaci soutěže značně zkomplikovala distanční výuka, ale přesto byly třídy, které si i s touto překážkou hravě poradily a nasbíraly tak za celý školní rok nejvíce bodů. Chválíme všechny zapojené třídy za snahu a spolupráci. Gratulaci za největší bodový zisk od nás získává třída 1.B, 6.A a 8.B. Věříme, že oceněné třídy si užijí svou výhru a i nadále budou udržovat dobré fungování vzájemných vztahů ve třídě.

Mgr. Zuzana Sovová