Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Co se událo v oblasti prevence

Na školní rok 2020-2021 byl plánován preventivní program O2 Chytrá škola zaměřený na prostředí online světa. Přednáška pro učitele se uskutečnila v březnu online formou a učitelé se dozvěděli mnoho užitečných informací. Programy pro žáky 3. a 4.ročníků už naštěstí mohly proběhnout prezenční formou. Divadelní představení od Divadelty bylo odehráno ke konci května v záložně a děti měly možnost vidět nebezpečí sociálních sítí. Příběh byl poutavý a doufáme, že dětem v mnohém otevřel oči.

 V červnu se konaly přednášky pro žáky 8. a 9. ročníků. Byly zaměřeny na vznik závislosti na sociálních sítí a jak z toho ven.

Přednášky pro letošní 5., 6. a 7. ročníky jsme byli nuceni odložit na září 2021, stejně tak plánovanou přednášku pro rodiče žáků.

Distanční výuka v tomto školním roce přerušila i dopravní výchovu 4.ročníků. Ani o tu však žáci nepřijdou a uskuteční se na přelomu září a října v příštím školním roce.

Nedílnou součástí prevence v tomto školním roce byly již tradiční přednášky o dospívání od MP Education. Přednášky pro dívky 6. ročníků proběhly on-line formou a jako každý rok měly velký úspěch. V měsíci červnu se pak uskutečnily již prezenční formou přednášky pro chlapce a dívky 7. ročníků. Žáci měli tak dostatek prostoru pro dotazy a diskusi. Chlapci 6. ročníků se na přednášku mohou těšit v příštím školním roce.

Za největší úspěch v oblasti prevence považujeme uskutečněné ozdravné pobyty žáků 1. a 2. stupně. Žáci měli konečně možnost sejít se i mimo školní prostředí a zažít aktivity, které stmelují kolektiv ze všeho nejvíc.

Mgr. Zuzana Sovová

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Barevné středy

V letošním školním roce jsme realizovali celoroční soutěž pro všechny třídy, která měla název „Barevné středy“. Jednalo se o preventivní program, jehož cílem bylo motivovat žáky ke společné aktivitě, která měla podpořit dobré fungování kolektivu a vzájemnou komunikaci mezi spolužáky.

V měsících říjen až květen byla určena vždy jedna konkrétní středa, která měla svou barvu. Jednalo se o barvy modrá, zelená, červená, bílá, černá, oranžová, žlutá, růžová nebo fialová. Podstatou bylo přijít do školy v oblečení dané barvy, a to co nejvíce žáků ze třídy včetně vyučujícího.

Během roku nám realizaci soutěže značně zkomplikovala distanční výuka, ale přesto byly třídy, které si i s touto překážkou hravě poradily a nasbíraly tak za celý školní rok nejvíce bodů. Chválíme všechny zapojené třídy za snahu a spolupráci. Gratulaci za největší bodový zisk od nás získává třída 1.B, 6.A a 8.B. Věříme, že oceněné třídy si užijí svou výhru a i nadále budou udržovat dobré fungování vzájemných vztahů ve třídě.

Mgr. Zuzana Sovová

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Hodnocení školního roku z pohledu vedení školy

Školní rok 2020/2021 máme za sebou, vysvědčení jsou rozdaná a děti na prázdninách.

Situace v průběhu roku nebyla pro nikoho jednoduchá a přinesla plno razantních změn do výuky i do životů nás všech. Většinu školního roku jsme strávili na distančním vzdělávání. Žáci a učitelé nemohli být spolu a většinou se vídali pouze na dálku. V průběhu roku jsme upravovali systém distanční výuky tak, aby byla co nejvíce přijatelná pro co nejvíce žáků. Přesto po roce cítíme, že se „nůžky vzdělávání“ ještě více rozevřely. Na druhou stranu se rozvíjely u žáků i jiné kompetence než při prezenčním vzdělávání (samostatnost, schopnost rozvrhnout si časový plán, práce s počítačem atd.). To, jaký vliv bude mít tento nestandardní rok na žáky, ukáže až čas. 

Po návratu žáků do škol jsme se rozhodli podporovat školy v přírodě, exkurze a školní výlety, čehož využily všechny třídy. Podle reakcí dětí si všichni akce užili a všichni byli moc rádi, že mohou být spolu. Deváťáci stihli vodácký kurz a připravili se na závěrečnou slavnost, která se moc povedla.

V současné době máme kapacitu 480 žáků plně naplněnou a všechny místnosti obsazené. Od září otevíráme dvě první třídy a poprvé jsme museli uchazeče odmítat. V současné době pracujeme na navýšení kapacity alespoň na 500 žáků, což situaci vyřeší pouze krátkodobě. Proto společně s městem Benátky nad Jizerou plánujeme rozšíření školy o novou budovu, reprezentativní tělocvičny, školní jídelnu a atletický areál. Máme před sebou plno práce, ale zvyšující se zájem o naši školu nám napovídá, že děláme správně.

Na závěr chceme všem popřát krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Odpočívejte, načerpejte dostatek energie, sportujte, pěstujte své koníčky. Hezké dny!

 

Mgr. Zuzana Sovová
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Václav Burkovec

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Husovo race 2021 – sportovní den

V pondělí 28.6.2021 proběhl tradiční sportovní den pod názvem HUSOVO RACE 2021.

Na žáky pátých až devátých tříd čekala náročná trasa v podzámeckém parku. V průběhu trasy na čtyřčlenná družstva čekalo 11 disciplín, které museli všichni splnit – ručkování, střelba ze vzduchovky a luku, podlézání, prolézání, hod na cíl, …. 

Vyhlášení celé akce proběhlo na generálce na školní slavnost a celý závod s naprostou dominancí vyhrálo družstvo ve složení – Vojta Dostál, Tadeáš Plíhal, Standa Salač a Filip Douša. 

Gratulujeme !! 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Školní slavnost

Tak je to tu znovu – z maličkých, vyjukaných, hodňoučkých a roztomilých prvňáčků jsou téměř dvoumetroví deváťáci, roztomilost se vytratila, ale je tu místo ní rozhodnost, samostatnost (zatím ne u všech na 100%, ale to se dožene). Rozutečou se nám na střední školy a učiliště, začínají novou etapu svého života. Bylo tedy potřeba se s nimi pěkně rozloučit a i oni se chtěli rozloučit se svou základní školou.

29.června se konala tradiční školní slavnost. Programem nás provázeli báječní moderátoři Vítek Pachovský z 9.A a David Kazda z 9.B. Prvňáčci si přichystali pásmo písniček a pohádek a vystupovaly i gymnastky. Deváťáci si secvičili zábavné scénky, cizojazyčnou písničku, demonstrovali za kratší školní týden a společně zazpívali závěrečnou píseň.

Během slavnosti se oceňovali nejšikovnější, nejaktivnější a nejúspěšnější žáci školy (vědomostní olympiády, sportovní soutěže, eko výzvy, parlament atd). Deváťáci chtěli osobně poděkovat i všem učitelům, co je kdy učili, a samozřejmě rodičům.

Milí deváťáci. Devět let za vámi, celý život před vámi. Vykročte správnou nohou a někdy si na nás vzpomeňte. Hodně štěstí!

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Výlet šestých tříd na Malou Skálu

Ve dnech 16.-18. června se uskutečnil výlet šesťáků na Malou Skálu. Program byl opravdu nabitý. První den po příjezdu do kempu si děti musely sami postavit stany. Následovala „koupačka“ v Jizeře, kde měly k dispozici i paddleboardy, na kterých se parádně vyřádily. Po koupání se vyrazilo na procházku po naučné stezce Besedickými skalami. Po večeři následovaly soutěže, ve kterých soupeřilo áčko s béčkem.

Druhý den čekalo děti sjíždění řeky Jizery. I když někteří drželi pádlo poprvé, šlo to všem skvěle a dojeli do cíle, kde už na ně čekaly koloběžky. Na těch dojely zpět do kempu. Po této sportovní části přišlo zasloužené vykoupání v Jizeře.

Třetí a poslední den se děti podívaly na Pantheon, areál hradu Vranov. Po procházce je čekal oběd, balení stanů a věci a odjezd vlakem zpět.

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

iQlandie Liberec

Žáci 6.A se v pátek 25.6. vydali na výlet do vědeckého muzeum s interaktivními vzdělávacími expozicemi v Liberci. V iQlandii si děti vyzkoušely pomocí chytré zábavy mnoho ohromujících experimentů. V jedné z částí výstavy se děti seznámily s věcmi, které se donedávna používaly v běžném životě a dnes již patří do propadliště dějin jako např. mechanický psací stoj, manuální pokladní kasa, první počítačové hry apod. Zde si za pomocí pracovních listů potrápily své mozkové buňky, aby vůbec přišly na to, k čemu některé z exponátů sloužily.

Součástí byla i Science show s mnoha poutavými pokusy především z fyziky a chemie. Zkušená lektorka, do úžasných pokusů s působivými výbuchy, zapojila i děti, které si odnesly velké zážitky. Děti se vrátily plni dojmů a společně si výlet všichni užili.

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

volby do školské rady proběhnou v úterý 29.6.2021 v termínech:

  • 7:00 – 8:00 ve vestibulu školy (hlavní vchod od pošty)
  • 15:00 – 18:00 ve vestibulu školy (hlavní vchod od pošty)

Dle Vašich návrhů lze vybírat z těchto kandidátek:

  • Zuzana Chvojková
  • Lucie Cachová
  • Tereza Zohornová
  • MUDr. Jitka Havlisová
  • Mgr. Romana Čáslavská

Za jednoho žáka školy lze hlasovat právě jednou a zaškrtávat se budou dvě kandidátky.  

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Slavnost školy

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Pěšky přes Český ráj

Ve středu vyrazila 8.B na výlet do Českého ráje. Po cestě vlakem do Turnova nás čekal přesun 15 km s “plnou polní” přes vyhlídku Hlavatici, hrad Valdštejn, skalní reliéfy u Kopicova statku. Po ubytování v kempu jsme dali koupačku v kempu a večeři. Druhý den nás čekalo dlouhých 21 kilometrů. Sluníčko nám dávalo zabrat a batohy byly pořád těžší a těžší. I tak jsme vystoupali na Hrubou Skálu a po poledni na Trosky. V kempu v Sobotce už nikdo neměl moc sílu a v deset bylo na chatkách úplné ticho. Poslední den nás čekalo pouze 11 kilometrů na vlak a cesta domů. Jak říká pan učitel: „Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je intenzivní“. Putování bylo úmorné, ale jako třída jsme si výlet užili, navzájem si pomáhali a pořádně se pobavili. Už teď se těšíme na další školní rok, kdy nás na závěr devítky čeká vodácký kurz 😊 Jestli budeme pádlovat stejně, jako jsme letos chodili, do toho moře se dostaneme…

Třída 8.B