Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto

V sobotu 24. dubna 2021 si mohou všichni žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky. Simulace, kterou Matfyz připravuje, vyzkouší nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.
 
Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Matematické soutěže v distanční výuce

Naše škola se každý rok zúčastňuje tradičních matematických soutěží, ani letos tomu nebylo jinak.
 
V rámci distanční výuky jsme technicky zvládli Matematického klokana, kterého se zúčastnili žáci 4. až 9. tříd.
Během online výuky žáci odpovídali na otázky ve třech obtížnostech do předem připraveného online formuláře. Mezi nejlepší řešitele naší školy patří David Kazda z 9.B, který získal 105 bodů, Karolína Morávková z 5.A s 98 body a Vojtěch Dostál z 8.B s 94 body.
 
Druhou tradiční, ale výrazně náročnější soutěží je Matematická olympiáda, kde děti ve školním kole řeší 6 příkladů, pro postup do dalšího kola musí získat určitý počet bodů. Do okresního kola se letos probojovalo 14 žáků.
 
Okresní kolo se konalo 31.3. a opět se jednalo o online variantu, kde žáci během dvou hodin museli spočítat tři příklady. Zadané příklady převyšují obtížnost učiva daného ročníku a k vyřešení příkladů je potřeba i velmi dobré logické uvažování, nesmí se používat kalkulačky ani jiné pomocné vybavení.
Nejlepšího umístění dosáhl Matěj Jindra ze 6.A, který skončil na celkovém druhém místě ve své kategorii, a mezi úspěšné řešitele patří i Vojtěch Dostál z 8.B, který se ve své kategorii umístil na 7. místě.
 
Za zmínku určitě stojí, že do okresního kola se zapojily pouze dvě základní školy, všechno ostatní byla víceletá gymnázia.
 
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho nejen matematických úspěchů.
Pro zajímavost se můžete podívat za zadání okresního kola matematické olympiády pro 8. ročník
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED VÝUKY OD 12.4.2021 – aktualizace 16.4.2021 13:45 (vytvořeno 7.4.2021)

ORGANIZACE VÝUKY OD 12.4.2021

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 4.A, 4.B – prezenční vzdělávání (pracují ve škole)

2.stupeň – distanční vzdělávání (pracují z domova)

2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B – distanční vzdělávání (pracují z domova)

Podrobný přehled -> ZDE

ORGANIZACE VÝUKY OD 19.4.2021

2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B – prezenční vzdělávání (pracují ve škole)

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 4.A, 4.B – distanční vzdělávání (pracují z domova)

2.stupeň – distanční vzdělávání (pracují z domova)

Podrobný přehled -> ZDE

URČENÁ ŠKOLA (škola pro zaměstnance IZS, sociálních služeb, …)

Funguje pro děti, které se v daném týdnu vzdělávají distančně (z domova). Pouze pro děti, které navštěvují naší školu (ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55). Ostatní se mohou obdobnou formou vzdělávat na své kmenové škole. 

Zákaldní informace: ZDE

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Možnosti testování (antigenní test)

Vzhledem k tomu, že do termínu testování se může ledacos změnit, zatím neuvádíme konkrétní termíny testování na škole. Situaci sledujeme a včas budeme rodiče a vycházející žáky informovat.

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Sportovní výzva

Dobrý den, ahoj,
připravili jsme si pro vás sportovní výzvu.
Vše najdete na webu školy: www.1-zsbenatky.cz/sportujeme
Instrukce jsou ve videu (na mapě ikona kamery vpravo nahoře).
Body jsou na mapě zvýrazněné pouze přibližně, ať to není tak snadné 🙂
Teď už pouze zbýva nasednou na kolo nebo obout boty a vyrazit (a nezapomeňte na bezpečnost) !!
Hezký den !!
  
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Provoz během Velikonoc

Během Velikonoc kontaktujte školu na e-mailu sekretariat@1-zsbenatky.cz

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality

Odpískej nudu

Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Co mi dělá radost?

Zadala jsem úkol pro svých pět tříd, které učím, soutěž o Studentskou pečeť: „Pošlete fotku toho, co vám v dnešní době dělá radost.“
 
Ani jsem nečekala takovou účast, fotek mi přišlo opravdu hodně a nejlepší bylo, že i mně udělaly ohromnou radost. Za každou fotku byla ráda a uvědomila jsem si, že spousta lidí si nespravedlivě myslí, že dnešní děti jsou povrchní a bez zájmů, nic je nebaví. Není to tak.
 
Mgr. Běla Burkovcová
Malá ukázka došlých fotek:
 
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality dr.

Výsledky testů v určené škole

Všechny děti v určené škole mají výsledek pondělního PCR testu negativní.

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.