Rubriky
Aktuality Aktuality dr.

Procházky v školní družině

Letos máme v ŠD opravdu hodně dětí. A když se sejdeme všichni v naší malé družinové zahradě, je to opravdu něco. Spousta hlasitého pokřikování – při fotbale, vybíjené, hrách na honičku…. všechno je v pohybu a ani kousek místa volného. Z toho duvodu jsme zařadili pravidelné vycházky jednotlivých oddělení. Děti si mohou hrát jinde, poznávají – hlavně ty přespolní – Benátky a na zahradě je podstatně dýchatelněji.

Rubriky
Aktuality Aktuality dr.

Hrajeme si a tvoříme v duchu podzimu

Venkovní příroda inspiruje všechny, proto jsme se s našimi dětmi vrhli do vyrábění. Použili jsme papír, listy ze stromů a keřů, recyklovali jsme lepenkové krabice i látky, lepilo se a stříhalo a tady je výsledek 🙂

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Výsledky podzimního sběru

Rubriky
Aktuality Aktuality dr.

Vycházky ve školní družině

Pravidelné vycházky ve školní družině budou probihat od začátku měsíce října (pokud počasí dovoli) v jednotlivých odděleních takto:

 • vždy ve čtvrtek od 13.00 h. do 15.00 hodin
  • 1.A vychovatelka Jana Černá
  • 1.B vychovatelka Tereza Srbová
 • vždy v pátek od 13.00 h. do 15.00 hodin
  • 2.A + 4.B vychovatelka Marcela Salačová
  • 2.B + 4.B vychovatelka Hana Šnýdrová
 • vždy v úterý od 13.30 h. do 15.00 hodin
  • 3.A + 3.C vychovatelka Ilona Svobodová
 • vždy ve středu od 13.00 h. do 15.00 hodin
  • 3.B + 4.A vychovatelka Miloslava Štefíková
Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Běh zámeckým parkem 2022

Propozice pro školy: ZDE

Propozice předškoláci: ZDE

Startovní listiny: ZDE

Startovní listiny posílat na e-mail: barbora.dousova@1-zsbenatky.cz

Volná kategorie běží jako poslední v cca.17:00. Registrace těsně před startem na místě. 

Okruhy:

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Začátek školního roku 2022/2023

Máme za sebou prázdniny, které, jak věříme, si všichni užili a načerpali plno sil do učení a práce. Ve škole jsme se přes prázdniny jako každé léto nenudili. Žádná velká rekonstrukce se neplánovala, ale probíhaly každoroční úpravy – vymalování vybraných tříd, nové podlahy, kde bylo potřeba, nakoupil a rozmístil se nový nábytek, lavice a židle. Proběhla rekonstrukce a rozšíření dětských WC, stejně tak oprava vnitřních omítek, které ve škole trpí. Kompletně jsme nachystali nové třídy pro první ročníky. Vyučující připravili a vyzdobili třídy, chodby a další společné prostory. 

Velmi diskutované bylo téma zvyšujících se cen energií a opatření, které nás letos čekají. Začali jsme vyměňovat stávající osvětlení ve třídách za úspornější. „Papírově“ se dotáhly projekty a začalo se s plánováním a realizací projektů na další školní rok.

Z důvodu zvyšujícího se počtu dětí v Benátkách nad Jizerou a okolí a rostoucího zájmu žáků o naši školu, se nám podařilo navýšit kapacitu školy na 530 žáků (v roce 2004 bylo 300 žáků). Zájem nás velmi těší, ale … budova školy není nafukovací. V současné době se potýkáme s velkým počtem žáků ve třídách, což nevyhovuje současným trendům ve vzdělávání a není to úplně ideální pro samotné žáky. Snažíme se dělit třídy na menší skupiny, ale na to nám pak chybí volné učebny. Kdo zná naši školu ví, jak malá je tělocvična a že ve větší skupině se v ní nic kloudného neudělá. Předcházíme tomu přechodem cvičících do sokolovny, na bruslení a vyšší ročníky chodí dva měsíce do NIBE arény u ZŠ Pražská, ale opět jde o provizorní řešení. Nedostatečná je i velikost školní jídelny, která již dávno zvětšujícímu se počtu žáků nestačí.

Pro naši školu je priorita stavba nového areálu prvního stupně, tělocvičen a školní jídelny na Kosince. Pokud chceme všichni se do školy těšit a vzdělávací proces stále zlepšovat, vedení školy, zaměstnanci školy i zástupci města Benátky nad Jizerou vidí novou školní budovu jako jediné smysluplné řešení. Doufáme, že se se stavbou začne co nejdříve.

Na závěr chceme všem našim žákům popřát úspěšný vstup do školního roku 2022 / 2023, ať se vám všem ve škole daří. Po škole nezapomínejte na regeneraci, sport, aktivní odpočinek. Rodičům přejeme pevné nervy a hlavně klid.

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Informace v průběhu prázdnin

Informace během letních prázdnin podáváme v čase 8:00 – 12:00 na tel. čísle 601 571 131.

Děkujeme.

Všem přejeme příjemné léto a hezké prázdniny. 
Pracovníci školy

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Video s ohlednutím za školním rokem 2021/2022

Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Závěrečná slavnost

Rok se s rokem sešel .. ne obyčejný, ale školní rok. Červen ve škole je vždy ve znamení uzavírání známek, výletů, akcí, poflakování, sportování a především ve znamení závěrečné slavnosti. Letos končí na naší škole dvě třídy, proto byla příprava slavnosti zkouškou tolerance a spolupráce obou tříd. Nakonec ale deváťáci ukázali, že jsou téměř dospělí a dohodnou se. Imaginární cestovní kancelář CK Husovo zaměstnává celou řadu inteligentních a tvůrčích lidí. Vyznají se v jazycích i zeměpise, v historii i v politice. Do „kanceláře“ na podium si Míša a Téďa pozvali externí pracovníky (učitele), kteří ocenili nejlepší žáky školy v anglické, německé, české, dějepisné i zeměpisné olympiádě, potlesk sklidili i nejlepší sportovci školy, svou chvilku slávy zažili i recitátoři nebo členové školního parlamentu. Celá akce byla doprovázena vtipnými scénkami, tanci, gymnastickým vystoupením a nechybělo ani vystoupení prvňáčků. Jako překvapení pro deváťáky si tentokrát něco připravili i sami učitelé. Závěr slavnosti byl dojemný – nástup, proslovy, šerpování a samozřejmě písnička na rozloučenou. Jedno oko nezůstalo suché. Ale tohle není konec – je to začátek..
Rubriky
Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Hodnocení školního roku 2021/2022 z pohledu vedení školy

Máme za sebou další školní rok, který utekl jako voda… Je to nedávno, co jsme vítali prvňáčky 1.9.2021 ve škole a oni již mají svůj první školní rok za sebou. Podzim byl ve znamení karantén a uzavírání tříd. Díky předchozím zkušenostem jsme se s distanční výukou vypořádali poměrně slušně, i když je nám jasné, že to není ideální styl výuky pro všechny.

V únoru nás všechna zaskočila situace na Ukrajině. Společně s městem Benátky nad Jizerou jsme zřídili adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny, která fungovala prakticky od začátku konfliktu a její činnost skončila poslední červnový týden. Velký dík patří všem zapojeným vyučujícím naší základní školy, dobrovolníkům a učitelkám z Ukrajiny.

V průběhu celého školního roku jsme uspořádali řadu exkurzí, přednášek, projektů, divadel, zúčastnili se řady vědomostních olympiád i sportovních soutěží, všechny třídy vyjely na ozdravné pobyty a výlety, zvládli jsme vyjet na dva lyžařské kurzy a v červnu deváťáci na vodácký kurz.

Do školy jsme pořídili nové tiskárny, 3D tiskárnu, notebooky, tablety a stolní počítače. Některé třídy bylo potřeba vybavit novými lavicemi a židlemi. Na léto je naplánované malování a úprava podlahových krytin ve vybraných třídách a úprava dětských WC. Vzhledem k navyšování cen energií testujeme vybavení tříd LED zářivkami a v řešení je i návrh solární elektrárny.

V současné době se navyšuje kapacita školy na 530 žáků. Přesto ale máme některé třídy doslova přeplněné a není ani fyzicky možné víc dětí do místnosti vměstnat. Situace nám není lhostejná a usilovně pracujeme na možnostech rozšíření školy. V současné situaci je ale velmi složité získat prostředky na celý nový areál na Kosince. Přesto věříme, že se nám školu rozšířit podaří.

Za tento školní rok patří velký dík všem vyučujícím, vychovatelkám, asistentům pedagoga, provozním pracovníkům školy, zřizovateli, rodičům a hlavně všem „našim“ dětem. Užijte si léto, odpočívejte, sportujte a pořádně se odreagujte.