Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Všeobecně sportovní kroužek v družině ve spolupráci s HC Benátky

Kroužek začíná v pondělí 20.9.2021.

Od 13:45 do 14:45 na zimním stadionu. Děti budou odcházet z družiny v 13.15. Návrat do družiny cca 15.15. Odchod dětí z družiny na stadion a návrat zpět zajišťují trenéři HC Benátky n/J.
Děti si přinesou: oblečení na led, helmu, brusle (kdo nemá brusle nebo helmu, bude mu zapůjčena na
ledě).

Kroužek je zdarma. Zájemci se mohou přihlašovat u vedoucí školní družiny: Jana Černá, tel. 724 120 717, jana.cerna@1-zsbenatky.cz .

V případě dotazů se můžete obracet na:

 • Václav Haspeklo, tel. 737 410 165 (trenér HC Benátky)
 • Mgr. Zuzana Sovová, tel. 326 316 319, zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz (zástupce ředitele pro 1.stupeň)
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Přihlašování do školní jídelny

V současné době máme ještě několik volných míst ve školní jídelně. Pro přihlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Šárku Hlaváčovou (https://1zsbenatky.cz/jidelna/kontakt/

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Volná místa ve školní družině

V současné době máme ve školní družině ještě několik volných míst. V případě zájmu o školní družinu kontaktujte vedoucí školní družiny Janu Černou – nejlépe do 10.9.2021. (https://1zsbenatky.cz/druzina/personalni-obsazeni/). Platí pro všechny žáky prvního stupně. 

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Úvodní slovo vedení školy

Vážení rodiče, příznivci školy, milí žáci,

máme za sebou letní prázdniny, které byly jako vždy krátké. Přesto věříme, že jste si odpočinuli a
načerpali plno sil do nového školního roku 2021 / 2022.

Ve škole jsme se přes prázdniny nenudili. Jako každý rok bylo nutné provést plno úprav – vymalovat
vybrané třídy a společné prostory, v potřebných místnostech opravit parkety a někde bylo nutné je
kompletně vyměnit, proběhla revize tabulí a instalace nových. Standardně se provedla revize IT
techniky, nákup a výměna nových zařízeních.

V přípravném týdnu proběhla výzdoba tříd a chodeb, kompletace pomůcek, stěhování a příprava na
začátek školního roku.

Od nového školního roku přecházíme na 2.stupni na elektronické žákovské knížky. Věříme, že se
rychle zaběhnou a že se jejich používání osvědčí. Stejně tak došlo k rozšíření povinně volitelných
předmětů. V tomto trendu chceme dále pokračovat a žáky ještě lépe připravovat na reálný život.
V rámci školního vzdělávací programu byla posílena výuka informatiky – přidány hodiny v 4., 8. a 9.
ročníku.

Do pedagogického sboru se vrátila po mateřské dovolené na 1. stupeň Mgr. Markéta Radimáková, na
2. stupeň byla přijata aprobovaná vyučující jazyků Mgr. Blanka Mlejnková. Stejně tak se nám rozšířily
týmy asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny i pracovnic školní jídelny. V současné době ve
škole pracuje 48 pedagogických a 13 nepedagogických pracovníků.

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu školy a aktuálně usilovně pracujeme na jejím
navýšení.

Naším největším cílem je uskutečnění navrhovaného projektu rozšíření školy o novou budovu 1.
stupně, sportovní haly, školní jídelny a atletického areálu.

Všichni doufáme, že následující školní rok bude co nejméně ovlivněn epidemiologickou situaci,
budeme všichni moci do školy chodit pravidelně bez přerušování a vše proběhne co nejklidněji.
Mgr. Zuzana Sovová
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Václav Burkovec

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Harmonogram prvních dnů ve škole

1.A + 1.B

 • Středa 1.9.2021
  • Sraz v 7:45 na slavnostní zahájení školního roku na Plajchu nebo v Záložně (dle počasí).
  • Po slavnostním zahájení přesun do třídy s třídní učitelkou (na jednoho žáka jeden člen doprovodu).
  • Konec vyučování přibližně v 9:00.
 • Čtvrtek 2.9.2021 (adaptační dny)
  • První dvě hodiny vyučování, bez svačiny (konec v 9:35).
 • Pátek 3.9.2021 (adaptační dny)
  • První dvě hodiny, se svačinou (konec v 10:00).
 • Pondělí 6.9.2021
  • První tři hodiny, se svačinou (konec v 10:40)
 • Úterý 7.9.2021
  • Od úterý vše dle rozvrhu.

9.A + 9.B

 • Středa 1.9.2021
  • Sraz v 7:30 na Plajchu před slavnostním zahájením školního roku.
  • Po slavnostním zahájení přesun do kmenové třídy.
 • Čtvrtek 2.9.2021
  • První 3 hodiny třídnické práce.
  • Od čtvrté hodiny dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).

2. až 8. ročník

 • Středa 1.9.2021
  • Úvodní hodina od 7:55 v kmenové třídě.
 • Čtvrtek 2.9.2021
  • První 3 hodiny třídnické práce.
  • Od čtvrté hodiny dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

Školní jídelna

Středa 1.9.2021

 • Výdej obědů od 10:00 do 12:00

Od čtvrtka 2.9.2021 normální provoz za dodržení hygienických doporučení. Žádáme rodiče, aby do školní jídelny vůbec nevstupovali. Výdej obědů pro nemocné žáky první den nemoci v době od 11:15 do 11:35.

Školní družina

Od 1.9.2021 v plném provozu

Testování dětí

1.9.2021

 • 2. až 9. ročník

2.9.2021

 • 1. ročník

6.9.2021

 • 1. až 9. ročník

9.9.2021

 • 1. až 9. ročník

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Minulý školní rok jsme testování dětí zvládli bez problémů a věříme, že i začátek dalšího školního roku bude bez komplikací. Děkujeme všem rodičům, že nám v tomto směru důvěřujete.

V případě dotazů ohledně testování kontaktuje přímo vedení školy.

Mgr. Dostál Radek – 326 316 319 / radek.dostal@1-zsbenatky.cz
Mgr. Zuzana Sovová (zástupkyně pro 1.stupeň) – 326 316 319 / zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz
Mgr. Václav Burkovec (zástupce pro 2. stupeň) – 326 316 319 / burkovecv@1-zsbenatky.cz

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st. Aktuality dr.

Školní rok 2021/2022

V současné době pracujeme na přípravě školního roku 2021/2022 tak, abychom byli schopni rychle a pružně reagovat na vývoj epidemiologické situace v ČR. Veškeré informace, které máme aktuálně z MŠMT mají doporučující charakter a odkazují se na vývoj situace v ČR. Věříme, že celý školní rok proběhne bez velkých komplikací a výuka a celý provoz školy budou co nejméně ovlivněny.

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Provoz školní družiny 30.6.2021

Ve středu 30.6.2021 končí provoz školní družiny v 15:00. Děkujeme za pochopení

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Družina v Domově U Anežky

V pondělí 14.6. jsme  se s dětmi  z první třídy vypravili na návštěvu Domova U Anežky.

Pro děti i dospělé byl připraven seznamovací program. Všichni jsme si společně zahráli několik her (puzzle,ochutnávka potravin se zavřenýma očima, poznávání předmětů po hmatu).
Velkým překvapením byla výborná svačina (panna cotta). Na závěr si děti odnesly omalovánky a pexesa. Akce se povedla a všichni se těšíme na další návštěvu po prázdninách.
Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Zahradničení v družině

Začátkem května, když už k nám konečně dorazilo jaro, jsme ve školní družině udělali s dětmi takový malý experiment. Nakoupili jsme truhlíky, zeminu, sazeničky, semínka, bylinky a květiny. Každá třída dostala k dispozici 3 truhlíky a žáci si mohli vybrat, co si do nich vysadí nebo vysejí. Pilně jsme zalévali a je to tady. Ještě před prázdninami jsme ochutnali vlastní ředkvičky, kedlubny i jahody a od plotu se na nás vesele smějí barevné květiny.

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Koncert v družině

V polovině června jsme ve družině dostali ještě jeden dárek v podobě koncertíku pod širým nebem. Přišla k nám paní učitelka ze ZUŠ v Benátkách. A nebyla sama. Přivedla s sebou žačku naší školy, Adélku, a hlavně – obě přinesly svou harfu. Děti ani nedutaly nejen při poslechu krátké skladby z oboru vážné hudby, zaujal je také popis nástroje a technika hraní. Na závěr paní harfenistka předvedla, jak hezky zní i “ obyčejné” písničky a všichni jsme si společně zazpívali.