Rubriky
Aktuality

Výuka od 17.5. aneb (skoro) vše do starých kolejí

 
1. Všechny třídy se vzdělávají ve škole (prezenční výuka).
 
2. Rozvrh
• Povinné předměty – dle rozvrhu
• Povinně volitelné předměty – dle rozvrhu
• TV – venkovní tělocvik bez roušek
 
3. Ranní družina – od 6:30 v budově školní družiny
 
4. Odpolední družina – stejně jako od 1.9.2020 ve svých odděleních.
• Vyúčtování za školní družinu proběhne v červnu 2021
 
5. Roušky
• V budovách – ano
• Mimo budovy – ne
 
6. Kroužky
• Kroužky se do konce školního roku již neuskuteční (mimo atletiky)
• Celé platby za kroužky se převádějí do dalšího školního roku.
• Pokud zák. zástupce požaduje vrácení peněz za školní kroužek, je nutné pouze e-mailem kontaktovat hospodářku školy: sekretariat@1-zsbenatky.cz
• Do e-mailu rodiče uvedou:
• Jméno dítěte a třídu.
• Název kroužku
• Účet, kam se mají peníze poslat
• Zároveň prosíme o trpělivost s vyřizováním žádosti.
 
7. Školní jídelna
• Provoz jako od 1.9.2020
• Všechny přihlášené děti mají automaticky přihlášené obědy
 
8. Testování
• Neinvazivními antigenními testy (typ podle dodávky)
• Všichni jednou týdně v pondělí (případně první den nástupu do školy).
 
9. Ozdravné pobyty
• Pokud situace povolí, uskuteční se v červnu 2021 formou školy v přírodě.
 
10. Focení tříd (třídy, které ještě nemají focené za sebou)
• Středa 19.5. – 3.A, 3.B, 3.C
• Úterý 25.5. – ostatní nevyfocené třídy
• V případě nepříznivého počasí bude vypsán náhradní termín
 
Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Spolupráce s Domovem U Anežky

Družina 1. ZŠ v Benátkách nad Jizerou úspěšně navázala na spolupráci s
Domovem U Anežky z loňského roku, kdy za námi přišla paní Renata Kosová s nápadem,
aby děti pod vedením vychovatelek vytvořily nějakou drobnost pro babičky a dědečky ze
zmíněného domova pro seniory. Ukázalo se, že děti nadchla možnost obdarovat ty, kteří
jsou sami a vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v zemi nemají možnost setkávat se
ani se svými rodinnými příslušníky. A opravdu se podařilo udělat jim radost a zaplnit tak
alespoň trochu mezery ve zpřetrhaných sociálních vazbách s okolním světem. V březnu
jsme pro babičky vyráběli přáníčka k MDŽ, a když jsme se ve škole dozvěděli, že by senioři
uvítali i nějakou jarní výzdobu, děti už nezaváhaly ani na chvilku. O to větší bylo naše
překvapení, když jsme se současně s poděkováním dozvěděli, že na oplátku naši
školáčkové dostanou ručně vyrobený dárek od obyvatel Domova U Anežky ke Dni dětí. A už
teď se všichni těšíme, co dalšího nás napadne, abychom jim vnesli úsměvy do tváří.