Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Co se událo v oblasti prevence

Na školní rok 2020-2021 byl plánován preventivní program O2 Chytrá škola zaměřený na prostředí online světa. Přednáška pro učitele se uskutečnila v březnu online formou a učitelé se dozvěděli mnoho užitečných informací. Programy pro žáky 3. a 4.ročníků už naštěstí mohly proběhnout prezenční formou. Divadelní představení od Divadelty bylo odehráno ke konci května v záložně a děti měly možnost vidět nebezpečí sociálních sítí. Příběh byl poutavý a doufáme, že dětem v mnohém otevřel oči.

 V červnu se konaly přednášky pro žáky 8. a 9. ročníků. Byly zaměřeny na vznik závislosti na sociálních sítí a jak z toho ven.

Přednášky pro letošní 5., 6. a 7. ročníky jsme byli nuceni odložit na září 2021, stejně tak plánovanou přednášku pro rodiče žáků.

Distanční výuka v tomto školním roce přerušila i dopravní výchovu 4.ročníků. Ani o tu však žáci nepřijdou a uskuteční se na přelomu září a října v příštím školním roce.

Nedílnou součástí prevence v tomto školním roce byly již tradiční přednášky o dospívání od MP Education. Přednášky pro dívky 6. ročníků proběhly on-line formou a jako každý rok měly velký úspěch. V měsíci červnu se pak uskutečnily již prezenční formou přednášky pro chlapce a dívky 7. ročníků. Žáci měli tak dostatek prostoru pro dotazy a diskusi. Chlapci 6. ročníků se na přednášku mohou těšit v příštím školním roce.

Za největší úspěch v oblasti prevence považujeme uskutečněné ozdravné pobyty žáků 1. a 2. stupně. Žáci měli konečně možnost sejít se i mimo školní prostředí a zažít aktivity, které stmelují kolektiv ze všeho nejvíc.

Mgr. Zuzana Sovová

Rubriky
1. stupeň 2. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality 2.st.

Barevné středy

V letošním školním roce jsme realizovali celoroční soutěž pro všechny třídy, která měla název „Barevné středy“. Jednalo se o preventivní program, jehož cílem bylo motivovat žáky ke společné aktivitě, která měla podpořit dobré fungování kolektivu a vzájemnou komunikaci mezi spolužáky.

V měsících říjen až květen byla určena vždy jedna konkrétní středa, která měla svou barvu. Jednalo se o barvy modrá, zelená, červená, bílá, černá, oranžová, žlutá, růžová nebo fialová. Podstatou bylo přijít do školy v oblečení dané barvy, a to co nejvíce žáků ze třídy včetně vyučujícího.

Během roku nám realizaci soutěže značně zkomplikovala distanční výuka, ale přesto byly třídy, které si i s touto překážkou hravě poradily a nasbíraly tak za celý školní rok nejvíce bodů. Chválíme všechny zapojené třídy za snahu a spolupráci. Gratulaci za největší bodový zisk od nás získává třída 1.B, 6.A a 8.B. Věříme, že oceněné třídy si užijí svou výhru a i nadále budou udržovat dobré fungování vzájemných vztahů ve třídě.

Mgr. Zuzana Sovová