Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Vodácký kurz 9.ročníků na Sázavě

V úterý 8.6.2021 vyrazili deváťáci na závěrečný vodácký kurz na Sázavu. Po cestě vlakem s celou bagáží, jsme se rychle převlékli, seznámili s instruktory, naložili batohy do doprovodného auta a připravili lodě na vodu. Po úvodní instruktáži o řízení lodi a bezpečnosti jsme se vrhli na vodu. Na někom bylo vidět, že je s pádlem a lodí kamarád. Někoho ze začátku ovládání lodě trošku trápilo, ale účelem kurzu bylo právě tohle se naučit. První den jsme ukončili v tábořišti v Českém Šternberku, postavili stany a čekala nás večeře. Další dny byly ve stejném tempu – ráno zbourat stany, zabalit, naložit auto, přifouknout lodě, užívat si vodu, dojet do kempu, stany postavit, vybalit a pořád dokola. Během cesty na vodě jsme zvládli několik jezů – některé jsme sjeli, některé sešoupali a některé jsme museli přetáhnout. Celá plavba byla doprovázena cákáním, házením do vody a potápěním lodí, které se nevyhnulo nikomu, včetně učitelů.. Kdo neměl za celý den vody dost, mohl se večer vyblbnout na paddleboardech, které měli instruktoři přibalené s sebou. Po čtyřech dnech jsme kurz ukončili a vyčerpaní (někteří na hraně sil) dojeli vlakem v pátek navečer domů. Na škole nám snad vzniká nová tradice, kdy deváťáci budou svůj poslední rok ve škole ukončovat vodáckým kurzem.

Rubriky
1. stupeň Aktuality Aktuality 1.st. Aktuality dr.

Přihlášky do školní družiny

Přihlášky do školní družiny na rok 2021 – 2022 si mohou rodiče žáků stávajících prvních až třetích ročníků vyzvedávat od 14.6.2021 ve školní družině. 
 
Děkuji  J. Černá (vedoucí školní družiny)
Rubriky
2. stupeň Aktuality Aktuality 2.st.

Jedoduché stroje – projekt v 8.A a 8.B

Ve čtvrtek 3.6.2021 jsme si v rámci projektu zopakovali látku z fyziky ze sedmého ročníku – jednoduché stroje. Prakticky jsme si ukázali a všichni vyzkoušeli, jak funguje kladka volná a pevná, kladkostroj, jak nám pomáhá nakloněná rovina. Zátěž jsme zvedali pomocí jednozvratné páky a pokoušeli jsme se vyrovnat dvojzvratnou páku. Pomocí sekerky jsme si ukázali, jak nám pomáhá klín. Vše jsme zaznamenávali do pracovního listu, ve kterém se nezapomnělo ani na šroub a kolo na hřídeli.

Rubriky
Aktuality Školní parlament

9. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 proběhla první schůzka školního parlamentu po období distanční výuky.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání projednali následující body:

  • zhodnocení období distanční výuky (pozitiva x negativa)
  • nároky školy po návratu na prezenční výuku (nejsou žáky vnímány jako přehnané)
  • průběh a výsledky přijímacího řízení na střední školy
  • plány na školní výlety, závěrečnou slavnost, budoucí spolupráci nynějších žáků osmých tříd s prvňáčky

Další setkání je plánováno na středu 23. 6. 2021.